Om CIL

På CIL förenas akademisk kunskap med yrkeskompetens i en unik samverkan.
Centralt för vår verksamhet är våra partnerföretag, som aktivt stödjer och utvecklar CIL.
Yrkeshögskola och akademiska utbildningar - CIL i Ljungby

Utbildning & forskning utifrån näringslivets behov

CIL bildades 2001 och bygger på ett nära samarbete mellan Linnéuniversitetet, regionens näringsliv och offentliga sektor. CIL leds av en styrelse som består av representanter från dessa organisationer samt Jönköping Tekniska Högskola ( Jönköping University ) och Högskolan i Halmstad.

Utbildningar på CIL

På CIL i Ljungby finns både akademiska utbildningar och yrkeshögskola inom områdena Informationslogistik, Marknadsföring & Försäljning och Produktionsutveckling med nära koppling till näringslivet som gemensam utgångspunkt. Gemensamt för våra utbildningar är;


Samarbete med partnerföretag 
Vårt nätverk av partnerföretag gör att vi hela tiden kan stämma av innehållet i utbildningarna mot efterfrågan på arbetsmarknaden. Våra partnerföretag gillar vår utbildningsidé och värdesätter kunskapsutbytet med våra studenter.


Jobbfokus 
Efter avslutade studier på CIL ska våra studenter både vara redo för och efterfrågade på arbetsmarknaden. Det handlar inte bara om teoretiska kunskaper utan även om möjligheten att få testa sina kunskaper i verkligheten – på något av våra partnerföretag.

Individuellt stöd för personlig utveckling 
CIL ger våra studenter stöd och utveckling även på det personliga planet. Genom CIL-karriär tillhandahåller vi en plattform för att du ska börja utveckla även din personliga sida under studietiden, allt för att du ska möta arbetsmarknaden väl förberedd. Vi gör det möjligt för dig att motsvara det arbetsmarknaden efterfrågar – målet är att du ska ha en anställning direkt efter examen.

CIL och Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet, då Växjö universitet, var en av initiativtagarna när CIL startades 2001. Sedan starten har man haft ansvar för universitetsutbildningarna som är förlagda vid CIL. Samtliga studenter vid universitetsutbildningarna på CIL är inskrivna vid Linnéuniversitetet. Universitetet har under åren bidragit till att utveckla och stärka miljön i Ljungby bland annat genom att utveckla bibliotek, initiera utvecklingsprojekt, utveckla nya utbildningar och bygga upp forskning. Sedan 2008, när programmet International sales and marketing 180hp startade, är både Fakulteten för teknik och Ekonomihögskolan involverade i utbildningarna i Ljungby.  

När Linnéuniversitetet bildades 2010 skapades samtidigt en fastare organisation kring samarbetet med CIL. Linnéuniversitetet är representerad i CILs styrelse och universitetet har en styrgrupp, för hantera samarbetsfrågor, bestående av universitetsdirektör, chef för externa relationer och berörda dekaner. Vid CIL finns en samordningsresurs som ansvarar för att information och frågeställningar förmedlas och utvecklas. 

CIL och Linnéuniversitetet samordnar frågor om:

  • Teknisk och fysisk infrastruktur
  • Bibliotek
  • Studiesociala frågor
  • Information och marknadsföring
  • Studentrekrytering
  • Relationer med samhälle och näringsliv
  • Verksamhetsförlagd utbildning
  • Efterfrågan av nya utbildningar, däribland uppdragsutbildningar
  • Initiering av forskningsprojekt, i synnerhet i samverkan med omgivande näringsliv

Styrelse

CIL leds av en styrelse som består av representanter från näringslivet, lärosäten och offentlig organisation.

Styrelse
Magnus Gunnarsson, Ordförande, kommunstyrelsens ordförande, Ljungby kommun
Christer Ågren, VD, Electrolux laundry systems
Sylvia Sundell, Operations Manager Sverige, PostNord Fulfilment AB
Marika Räihä, Production Manager Supply Chain,  Strålfors AB
Jonas Jönsson, Kommundirektör, Ljungby kommun
Mikael Antonsson, Digital Business Manager Kalmar Mobile Equipment/Cargotec
Anders Nelson, vice rektor, Högskolan i Halmstad
Per Hilletofth, Professor logistik, Jönköping University
Gunnar Bolmsjö, Professor, Prefekt, Institutionen för maskinteknik, Linneuniversitetet
Thomas Ragnarsson, Region Kronoberg
Håkan Larsson, Fabrikschef Emballator Lagan Plast AB

Valberedning
Per-Åke Adolfsson, Näringslivschef, Ljungby kommun
Peter Johansson, VD Pmu Rep & Smide AB

KONTAKTA OSS
Hör av dig om du har frågor om antagning eller andra Studiefrågor.
info@cil.se eller 0372- 78 00 20
Fler kontaktuppgifter
ATT VARA STUDENT PÅ CIL
CIL i Ljungby är en mindre högskola med mycket personlighet och plats för individen.
Läs mer på Student på CIL
Kontakta oss
Har du frågor om våra utbildningar eller något annat,
välkommen att höra av dig!
Ring eller maila
info@cil.se eller 0372-78 00 20

Lokalbokning och reception
garvet@cil.se eller 0372-78 00 27
Följ oss
CIL, Centrum för Informationslogistik
Stationsgatan 2, Garvaren
341 60 Ljungby
Karta