Företagsutveckling/Projekt

CIL är ett IUC-bolag (Industriella utvecklingscentra) och verkar i Kronoberg, vilket innebär att vi bidrar till utvecklingen av små- och medelstora företag i Kronoberg. IUC-nätverkets gemensamma mål är att bidra till en stark industri och att skapa tillväxt och arbetstillfällen . Detta görs bland annat genom organisationsutveckling i form av Produktionslyftet och Smeland samt för att främja automatiseringen i form av Robotlyftet och teknikworkshopar.

Projekt SmeLand
SmeLand handlar om stöd till små och medelstora företag (SME) i Småland. Projektet är ett samverkansprojekt mellan IUC i Kalmar, Träcentrum i Nässjö och CIL i Ljungby för att täcka industri och industrinära företag i de tre småländska regionerna Jönköping, Kronoberg och Kalmar. Målet med projektet handlar om att hitta en tydlig struktur och ett tillvägagångssätt för att ge starthjälp till företag i regionerna så att de kan påbörja sina förändrings- och förbättringsresor. Rent konkret betyder det att projektet ska skapa en "best practise" och kvalitetssäkra hur företagsbesök, diagnoser (nulägesanalyser) och handlingsplaner sker och tas fram. Projektets tillvägagångssätt innebär att vi inventerar och analyserar "alla" befintliga modeller och metoder samt samverkanspartners egna erfarenheter, för att hitta de nyckelmoment som verkligen fungerar och ger effekt hos företagen. Så projektets huvudaktivitet kommer bestå av att testa olika metoder och moment via företagsbesök och diagnoser för att skapa handlingsplaner med hög kvalitet. Parallellt med alla kontakter med företagen kommer det finslipas på "best practise. 

Under tiden kompetensutvecklar vi både samverkans- och samarbetspartners och stärker förmågan att leverera stöd till företagen med hög kvalitet, allt inom ramen för Smart Industri. Dessa "certifierade" individer kallar vi industricoacher. Efter 18 månader har vi en validerad modell som då har testats på 70 SME-företag i Småland. Vi har dessutom ett nätverk för industricoacherna på plats, där tillgång till metoder och verktyg finns samt möjlighet till erfarenhetsåterförening och vidare utveckling av modellen. Om ni kontaktar en industricoach, så vet ni att ni får högkvalitet hjälp att utveckla ert företag och er verksamhet. Robotlyftet-Utnytta stöd för utvärdering och utveckling inom automation och robotisering! Under perioden 2019-2021 kan små- och medelstora industriföretag i Sverige ta del av Robotlyftet-ett stöd för utvärdering och utveckling inom automation och robotisering. Robotlyftets organisation täcker hela Sverige. Företag från norr till söder får en egen regional kontakt. 

Robotlyftet ger ditt företag: 

  • kartläggning och analys av nuvarande produktionsprocess och affärsmodell- en så kallad förutsättningsstudie med fokus på automation och robotisering. 
  • Automationscheck- ni kan ansöka om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverkningen i ert företag mot högre grad av automatiseringen eller robotisering. Ni får hjälp med ansökan, och information om hur checken kan användas.
  • Utbildning i beställarkompetens. Automation och robotisering innebär investeringar. Ni får utbildning för att bli en bra beställare. 
  • Kunskapsmöten om robotisering och automation. Runt om i landet arrangeras seminarier och workshops som ger kunskaper, viktiga kontakter och en överblick över möjligheterna med automation och robotisering. 
Röst från ett företag som fått stöd i en inledande pilotstudie, upplagd enligt Robotlyftet:  
"Vi har sedan tidigare lokaliserat en flaskhals i vår produktion. Det blev ett verkligt lyft när vi kom med i pilotstudien och kunde diskutera vår situation med duktiga konsulter. Vi ser att vi-och övrig industri- måste effektivisera. Vi har nu en plan för en omfattande robotinvestering. Nästa steg är att söka stöd för att kunna göra en upphandling. Vi måste bli bra beställare. "Magnus Larsson, vd på Hagabergs i Laxå. 

Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE, SWIRA. 


 

 

Kontakta oss
Har du frågor om våra utbildningar eller något annat,
välkommen att höra av dig!
Ring eller maila
info@cil.se eller 0372-78 00 20

Lokalbokning och reception
garvet@cil.se eller 0372-78 00 27
Följ oss
CIL, Centrum för Informationslogistik
Stationsgatan 2, Garvaren
341 60 Ljungby
Karta