Tillämpad forskning

På CIL bygger vi upp forskning i samarbete med näringslivet, offentliga sektorn och forskare på flera lärosäten.

Forskning inom Informationslogistik

Grundvetenskapen är informatik, hur information bearbetas och presenteras, men forskningen inom informationslogistik är bredare och hämtar metoder från bland annat ekonomi, teknik och beteendevetenskap. Vi arbetar med informationsbehovsanalys och med verksamhets- och affärsmodeller. Syftet är att hitta metoder som gör informationshanteringen bättre.

Nästan oavsett vad vi gör så behöver vi information och andra behöver information av oss. Det ligger i människans natur. Hur kommer det sig då att vi behöver ägna så mycket tid både åt att leta efter information och att rensa bort information som vi inte behöver? Ett bra exempel är service och eftermarknad. Hur kan man organisera reparationer och underhåll så att utrustningen blir reparerad på kortare tid till lägre kostnad? Det är ett av de områden som vi forskar inom vid CIL.

Gunilla Bradley Centre for Digital Business

Samarbetsprojekt mellan CIL och Linnéuniversitetet
The Gunilla Bradley Centre for Digital Business är en forskningsgrupp vilken bedriver forskningsprojekt som syftar till att förstå digitala affärsverksamheter, deras framgångs- och motgångsfaktorer. Forskningsprojektet genomförs i ett nära samarbete med organisationer och företag för att säkerställa relevanta resultat och se till att de som behöver forskningen mest, digitala affärsverksamheter, får ta del av dessa. Forskningen vid centret leds av Professor Darek M. Haftor. Läs mer om Gunilla Bradley Centre.
Forskare
GBC forskargrupp utgörs av både doktorander och seniora forskare, som inkluderar:
Professor Darek M HAFTOR, Centre Director 
Professor Anita MIRIAMSDOTTER, senior research fellow 
Professor Bengt MAGNUSSON, Adjunkt professor senior research fellow 
Professor Sytse STRIJBOS, guest professor Senior research fellow
Ass. Professor Fabian von SCHÉELE, Non-resident senior research fellow
Ass Professor Krister BREDMAR, Senior research fellow
Dr Annelie EKELIN, Senior research fellow
Dr John JEANSSON, Senior research fellow
Dr Siw LUNDQVIST, Senior research fellow
Dr Leif MARCUSSON, Senior research fellow
Dr Rana MOSTAGHEL, Senior research fellow
Dr Pejvak OGHAZI, Senior research fellow
Dr. Christine BOSHUIJZEN VAN BURKEN, Non-resident postdoc researcher
Dr. Vohla PASHKEVICH, post doc researcher
Mrs Erdelina KURTI, Doctoral student
Miss Natallia PASHKEVICH, ass. Doctoral student (in coop with Stockholm Business School)
Mr Behrooz GOLSHAN, Doctoral student
Mr Andreas KOCZKAS, Doctoral student
Mr Håkan STERNER, Doctoral student
Mr Fakhreddin FAKHRAI RAD, Doctoral student 

Teknikföretag och akademi tillsammans
LTC, Linnaeus Technical Centre är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Smålands små och medelstora teknikföretag. LTC drivs av Linnéuniversitetet och har fyra lokala tekniknoder i Småland, varav en är placerad vid CIL. Verksamheten startade 2012 och pågick i projektform till 2017. 

De företag som är anslutna till någon av tekniknoderna blir erbjudna att delta i olika utvecklingsaktiviteter. Det kan röra sig om kunskapsutbyte med en forskare, student eller kanske ett annat företag. Tekniknoderna anordnar även workshops och seminarier av olika slag. 

KONTAKT
Malin Erikson

Coach Produktionslyftet
Regionsamordnare Produktionslyftet
Projekt Smeland
Projekt Indigo
E-post: malin@cil.se 
0372-78 00 24

Kontakta oss
Har du frågor om våra utbildningar eller något annat,
välkommen att höra av dig!
Ring eller maila
info@cil.se eller 0372-78 00 20

Lokalbokning och reception
garvet@cil.se eller 0372-78 00 27
Följ oss
CIL, Centrum för Informationslogistik
Stationsgatan 2, Garvaren
341 60 Ljungby
Karta