Grundläggande behörighet

Mer information och regler för andra utbildningsformer finns på antagning.se under fliken Så funkar det.

Avgångsbetyg före 1997

Du som har avgångsbetyg från gymnasieskolan från en fullständig, minst tvåårig linje eller specialkurs har grundläggande behörighet, om du har betyg i engelska och svenska som motsvarar minst två årskurser. Betyget i svenska ska vara delat i litteraturkunskap och svenska språket, men du behöver inte ha ett visst betyg i svenskämnena för att bli behörig. Inte heller för betyget i engelska krävs ett visst betyg för att bli grundläggande behörig.

Om du inte har betyg i svenska och engelska som motsvarar två årskurser på en linje i gymnasiet, måste du komplettera med Svenska kurs 2 eller Svenska som andra språk kurs 2, eller Svenska kurs B eller Svenska som andraspråk kurs B och Engelska 5, eller Engelska kurs A. Du måste ha lägst betyget E eller Godkänt i de här kurserna.

Slutbetyg före 2010

Du som har slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har:
lägst betyget Godkänt i kurser som motsvarar 90 % av vad som krävs för ett slutbetyg från ett fullständigt program på gymnasieskolan

Slutbetyg 2010 och framåt

Du som har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har lägst betyget Godkänt i:
 • minst 2 250 gymnasiepoäng
 • Engelska A/Engelska 5 (eller högre nivå)
 • Matematik A/Matematik 1 (eller högre nivå)
 • Svenska A/Svenska 1 och Svenska B/Svenska 2. Svenska 3 kan ersätta någon av kurserna i svenska. Samma regler gäller för Svenska som andraspråk.
Om du saknar något av det här kan du komplettera för att uppfylla kraven för grundläggande behörighet. 
 

Gymnasieexamen 2014 och framåt

För att få grundläggande behörighet måste du ha:
examen från ett högskoleförberedande program, eller
yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6. Du kan komplettera med svenska och engelska i efterhand. 
 

Reell kompetens

Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs till en eller flera utbildningar, kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Det är ett alternativt sätt att visa att man skaffat sig de kunskaper och den kompetens som krävs för högskolestudier.
För att visa på din samlade kompetens ska du ladda upp handlingar som styrker studier på olika nivåer, erfarenhet från arbets- och föreningsliv eller andra aktiviteter som ställt krav på dina förmågor.
Utifrån ditt underlag gör högskolan eller universitetet en bedömning av dina möjligheter att klara den utbildning du sökt. Du kan i princip styrka både grundläggande och särskild behörighet utan att ha läst i gymnasiet genom att visa vad du har gjort tidigare, alltså din samlade kompetens.
Eftersom högskolor och universitet arbetar olika med bedömning av reell kompetens, bör du gå in på den aktuella högskolans webbplats och läsa mer om hur de vill att du ska göra, innan du skriver din ansökan.  

Grundläggande behörighet med vissa kurser och arbete

För dig som helt eller delvis saknar grundläggande behörighet har universiteten och högskolorna har tagit fram en gemensam modell för att bedöma grundläggande behörighet genom reell kompetens. Tänk på att det ofta dessutom krävs särskild behörighet för många utbildningar.
Det här behöver du ha:
Lägst betyget E alternativt Godkänt i
 • Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3 eller Svenska/Svenska som andra språk A + B
 • Engelska 5 och 6 eller Engelska A
 • Matematik 1a, b eller c  eller Matematik A
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2  eller Samhällskunskap A
  samt tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder.
 Om du uppfyller dessa krav görs bedömningen att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet.
Du som har de här kunskaperna och har arbetat i tre år behöver alltså inte ansöka om någon prövning av reell kompetens, bedömningen om grundläggande behörighet görs ändå. Det är viktigt att du laddar upp alla papper som visar att du har läst kurserna samt tjänstgöringsintyg som visar att du har arbetat i minst tre år.
Om du laddar upp tjänstgöringsintyget vid ett annat tillfälle än när du laddar upp dina övriga meriter så måste du informera oss om att intyget ska användas för att bedöma om du har reell kompetens. Det enklaste är om du då laddar upp ett förklarande dokument samtidigt, till exempel med texten ”Tjänstgöringsintyget gäller bedömning av reell kompetens”.
Har du inte allt?
Har du inte allt det här (du saknar kanske Samhällskunskap 1b), kan du ändå ansöka om prövning av reell kompetens. Varje universitet och högskola gör en individuell prövning av din reella kompetens. Följ de instruktioner som finns på deras webbplats.
Högskoleprovet
För att konkurrera i någon urvalsgrupp måste du ha ett giltigt högskoleprovsresultat.

För Yrkeshögskoleutbildning

För alla utbildningar gäller att du måsta ha gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.
Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:
 1.  Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen
 
KONTAKTA OSS
Hör av dig om du har frågor om antagning eller andra Studiefrågor.
info@cil.se eller 0372- 78 00 20
Fler kontaktuppgifter
ATT VARA STUDENT PÅ CIL
CIL i Ljungby är en mindre högskola med mycket personlighet och plats för individen.
Läs mer på Student på CIL
Kontakta oss
Har du frågor om våra utbildningar eller något annat,
välkommen att höra av dig!
Ring eller maila
info@cil.se eller 0372-78 00 20

Lokalbokning och reception
garvet@cil.se eller 0372-78 00 27
Följ oss
CIL, Centrum för Informationslogistik
Stationsgatan 2, Garvaren
341 60 Ljungby
Karta