Informationslogistik 180 hp

En utbildning inom Informationslogistik ger dig goda möjligheter till ett spännande framtidsjobb som kombinerar utveckling av både människor och teknik.
Informationslogistik 180 hp - en utbildning på CIL i Ljungby

Kort om programmet

Informationslogistiker är ett nytt yrke. Utan bra, säker och effektiv hantering av information fungerar nästan ingenting. Ett nytt IT-system löser inte problemet, eftersom informationen i sista hand alltid hanteras av människor. Det är där informationslogistikern kommer in. De har kunskap och förmåga att se helheten. De kan kombinera tekniska lösningar, metoder, ledarskap, planering, logistik, ekonomi, företagskulturer, regelverk och affärsutveckling. De ser till att informationen når fram, används smart och går att tjäna pengar på.
 
Utbildningen informationslogistik 180 hp består av en mix av tre kunskapsområden: informatik, logistik och ekonomi/management. Ett av programmets främsta kännetecken är det nära samarbetet med företag och organisationer, så kallade partnerföretag, som aktivt deltar i utbildningen. Ett exempel är att du den femte terminen deltar i ett skarpt projekt ute på ett företag. Programmet ges av Linnéuniversitetet vid Centrum för Informationslogistik, CIL i Ljungby. 

Vad blir man?

Utbildningen ger dig goda möjligheter till ett spännande framtidsjobb som kombinerar utveckling av både människor och teknik inom många olika branscher. Som informationslogistiker kan du t ex jobba med inköp, produktionsstyrning, logistik, projektledning eller på en informations-, marknads- eller IT-avdelning. Du kan satsa på en mer strategisk position som verksamhetsutvecklare, affärsstrateg eller omvärldsanalytiker.

Informationslogistiker är en yrkesroll med många ansikten och arbetsområdena kan variera. Vill du arbeta med verksamhetsutveckling, organisation & ledarskap, informationsdesign eller strategisk affärsutveckling i olika former så passar den här utbildningen dig. Vilja till förändring och utveckling, god social kompetens, problemlösning samt förmåga att arbeta med både människor och informationsteknik är viktiga personliga egenskaper när man funderar på att utbilda sig till informationslogistiker.

Partnerföretag

Vi gör mycket för att du ska lyckas med din utbildning, framför allt när det gäller kontakt med företagsvärlden. Vi har byggt upp ett unikt nätverk av partnerföretag, som gillar vår utbildningsidé och som värdesätter utbytet med våra studenter. Du hinner skapa många bra kontakter som du kan använda när du ska söka jobb. Under de två första åren av utbildningen arbetar du i grupp och utför flera uppgifter på partnerföretaget, oftast som intervjuer kring viktiga problemställningar i verksamheten. Dina kunskaper kommer företaget tillgodo på många sätt. Uppgifterna leder till rapporter som kan innehålla spännande förändrings- och förbättringsförslag.

Termin 5 – stort företagsprojekt
Under termin 5 medverkar studenterna i ett pågående utvecklingsarbete eller projekt på ett partnerföretag. Företaget styr innehåller i arbetet, som bygger på ett verkligt behov. Du arbetar heltid i 20 veckor med företagsprojektet och kan under tiden få ersättning motsvarande lånedelen i studiemedlet. Exempel på tidigare projekt kan du läsa om nedan.

Exjobb 
Utbildningen avslutas med ett ex-jobb som även det vanligtvis görs på något av våra partnerföretag.

Ansökan

Studentröster

Victoria Erlingsson, student Informationslogistik 180hp
Victoria Erlingsson, student Informationslogistik 
T5-företag: Bergendahls Food

Mitt projekt handlar om att förbättra introduktionsprocessen för nyanställda. Idag finns det inga direkta rutiner för hur en nyanställd ska introduceras, vilket resulterar i att dessa får olika kunskap och därmed olika förutsättningar för att lyckas med sin arbetsuppgift. Bergendahls är positiva och intresserade av det jag tar fram, vilket motiverar mig till att utföra ett bra arbete.

Berätta om din T5 

Jag har min praktikplats på Bergendahls Food i Hässleholm. Bergendahls Food utgör tillsammans med Bergendahls Fashion och Bergendahls Invest moderbolaget Bergendahls och Son. Mitt projekt handlar om att förbättra introduktionsprocessen för nyanställda. Detta utgör all information som individen behöver, men också den information som företaget behöver om individen. Idag finns det inga direkta rutiner för hur en nyanställd ska introduceras, vilket resulterar i att dessa får olika kunskap och därmed olika förutsättningar för att lyckas med sin arbetsuppgift. För att jag skulle få en sanningsenlig bild av hur en nyanställd introduceras i verksamheten började jag min termin med en vecka på lagret. Där blev jag introducerad precis som vilken lagerarbetare som helst. Efter introduktionsveckan har jag ökat min förståelse för hur processen fungerar idag med hjälp av intervjuer. I slutet av min termin ska jag leverera ett förslag på hur ett önskat läge skulle kunna se ut för processen samt en implementeringsplan.

Hur ser en vanlig dag ut?

Jag kommer till kontoret mellan sju och åtta på morgonen. Jag delar kontor med de som arbetar med logistikutveckling. Ibland sitter jag och läser lite litteratur innan de andra anländer till kontoret. Jag arbetar mycket framför datorn, men om jag går ut i verksamheten för att fråga om saker har jag med mig block och penna. När jag fått ny information från anställda kan jag ibland bolla mina tankar med min handledare som sitter bredvid mig på kontoret.

Vad är det bästa med din T5?

Jag tycker att det är otroligt roligt att det man lärt sig under utbildningen, och ifrågasatt om det verkligen används i verksamheter, visar sig vara kunskap som finns och eftersöks.

Jag tycker att det är väldigt skönt att min praktikplats är mån om att jag ska trivas och att min handledare finns tillgänglig när jag behöver bolla mina tankar. Det krävs ofta någon som har lite mer kunskap om verksamheten eftersom det är mycket nytt att ta in och förstå. Det är även roligt eftersom företaget verkar positiva och intresserade av det jag tar fram, vilket motiverar mig till att utföra ett bra arbete.

Vad är svårt/utmanande?

Det är energikrävande att läsa av och försöka passa in i arbetskulturen samtidigt som man försöker förstå hur verksamheten fungerar och förstå det problem som ska lösas. Det kan även kännas överväldigande att vara själv i sitt arbete, men jag tror att det är viktigt att ta små steg i taget och våga ta hjälp av människor i sin omgivning. Det är också en utmaning att försöka tillfredsställa och se till krav från både skolan och företaget.

Vad vill du göra i framtiden?

Jag kan definitivt se Bergendahls som min framtida arbetsplats. Jag tycker det är roligt att förbättra för verksamheter där det ska gynna både verksamheten i stort, men också för varje enskild individ.

 

Elin Kareld, student Informationslogistik 180hp
Elin Kareld, student Informationslogistik 
T5-företag: Santa Maria

Min projekttermin gör jag på Santa Maria i Mölndal, utanför Göteborg. Jag har ett eget projekt där jag gör en nulägesanalys om Paulig groups, den koncern där Santa Maria ingår, nya dokumenthanteringssystem Sharepoint. Under projektet får jag ta eget ansvar och äntligen prova på det jag lärt mig i teorin. Jag känner att det jag gör spelar roll och att det kommer påverka organisationen i framtiden!

Berätta om din T5

Jag gör min praktik på Santa Maria i Mölndal, utanför Göteborg. Santa Maria tillhör koncernen Paulig Group och ingår i World Foods and Flavouring divisionen [WFFD]. Jag har ett eget projekt där jag gör en nulägesanalys om Paulig groups nya dokumenthanteringssystem, Sharepoint. Mitt projekt är fokuserat till WFFDs användande, vilket rör  800-900 anställda. Sharepoint är implementerat men används inte fullt ut än eftersom det gamla sättet att hantera dokumenten fortfarande är i drift. Jag ska ta reda på var projektet befinner sig just nu och vad som krävs för att organisationen ska kunna stänga ner det gamla. Projektet kräver intervjuer med coacher (anställda som är särkilt insatta i Sharepoint) och deras linjechefer. Intervjuerna sker oftast per telefon eftersom personerna sitter utspridda i andra länder.

Hur ser en vanlig dag ut?

Jag arbetar självständigt i ett eget projekt. Mycket av arbetet sker framför datorn med att söka och sammanställa information från intervjuer, tidigare projektdokument och handledargenomgångar. En liten del av arbetstiden spenderar jag på biblioteket för att genomföra telefonintervjuer, söka teori eller skriva rapport.

Vad är det bästa med din T5?

Att jag får ta eget ansvar och äntligen prova på det jag lärt mig i teorin. Jag känner att det jag gör spelar roll och att det kommer påverka organisationen i framtiden.

Det är också väldigt bra att jag har en handledare som alltid finns nära till hands och ger mig bra stöd i arbetet. Tack vare honom är mitt uppdrag tydligt, och eftersom han har varit väldigt insatt i Sharepoint-arbetet från första början så har han stenkoll på vad det kräver.

Vad är svårt/utmanande?

I början krävdes det mycket kraft och energi för att jag skulle förstå problemet ordentligt. Jag skulle inte bara förstå vad jag skulle göra, hur jag skulle göra det, utan också förstå varför det skulle göras. Man får inte låsa sig för mycket till sitt eget uppdrag. Det är viktigt att lyfta blicken och se helheten också.

Vad vill du göra i framtiden?

Santa Maria skulle jag verkligen kunna se som alternativ både när det gäller examensarbete och framtida jobb. Kanske på kommunikation-, logistik eller it-avdelningen.

Natasha Asimiadis Steindal, tidigare student Informationslogistik 180hp
Natasha Asimiadis Steindal, examen 2015,
Information Engineer Teknisk skribent, Sigma Technology AB

Jag arbetar som konsult och har IKEA som kund där jag arbetar på deras Product Requirements & Compliance avdelning. Där skriver jag tillsammans med specialister inom olika områden deras kravspecifikationer mot leverantörer. Eftersom vi arbetar som konsulter så är det viktigt att man är flexibel, öppen för olika människor/kulturer och att man kan anpassa sig till olika branscher och deras arbetssätt. Arbetet handlar verkligen om informationslogistik, att se till att rätt information finns och att den inte ska kunna misstolkas.

Vad fick dig att välja Informationslogistikprogrammet på CIL?

Jag tyckte det var en bra kombination av IT och organisation. En IT-utbildning som fokuserade mer på informationen än det rent tekniska. Avgörande faktorn var det nära samarbetet med partnerföretag vilket gjorde att utbildningen både kändes efterfrågad av företagen samtidigt som man fick arbeta med verkliga uppgifter ute på företagen. 

 

Hur var det att studera på CIL? 

Mycket positivt. CIL är ganska speciellt om man jämför med andra universitet, det är mer familjärt. Man känner personalen, man känner de som går andra utbildningar och vet vad deras utbildning innebär. Studentföreningen fixar ju med nollning, studentpub, sittningar så att man inte behöver sakna studentarrangemang.

 

Vilket var ditt partnerföretag under utbildningen?

Emballator Lagan Plast. De har varit partnerföretag så länge så de vet vad de innebär. De hade möjlighet att ta fram bra uppgifter för oss att jobba med och var väldigt aktiva. En av de partnerföretagsuppgifter som var roligast var när vi skulle bygga en databas åt dem. Även uppgiften i projektledning var lärorik.  

 

Var genomförde du ditt företagsprojekt under den femte terminen? 

Jag genomförde mitt företagsprojekt hos min nuvarande arbetsgivare Sigma Technology Solutions i Växjö. Jag arbetade med att strukturera upp deras egna Content Management system mot en av deras kunder. Uppdraget gick ut på att bygga upp en leveransportal för informationsdelning.

 

Vad hände efter utbildningen? 

Jag fick fast heltidstjänst direkt efter mitt företagsprojekt på Sigma Technology, vilket innebar att sista terminen både jobbade och pluggade jag. 

 

Vad innebär jobbet på Sigma Technology? 

Jag är anställd som Information engineer och teknisk skribent. Eftersom vi arbetar som konsulter så är det viktigt att man är flexibel, öppen för olika människor/kulturer, man måste kunna anpassa sig till olika branscher och deras arbetssätt. Ett öppet sinne krävs för att lära sig nytt och kunna arbeta i nya konstellationer. Arbetet handlar verkligen om informationslogistik, att se till att rätt information finns och att den inte ska kunna misstolkas. 

 

Vad arbetar du med just nu?

Jag arbetar som konsult och har IKEA som kund där jag arbetar på deras Product Requirements & Compliance avdelning. Där skriver jag tillsammans med specialister inom olika områden deras kravspecifikationer mot leverantörer. Mitt jobb är att se till att informationen i kravspecifikationen inte kan misstolkas, att kraven i en specifikation inte säger emot krav från en annan specifikation och att texten är skriven på ett sådant sätt att den är lagligt stark utifall det skulle bli en rättslig process. Det är väldigt roligt eftersom IKEA behandlar så många leverantörer, både tillverkare av plast, trä och tyger.

Frågor & svar

 • Vad läser man?
 • Vad blir jag?
 • Vad är informationslogistik?
 • Hur ser arbetsmarknaden ut?
 • Varifrån kommer lärarna?
 • Vad kännetecknar utbildningen?
 • Vad är speciellt med Termin 5?
 • Finns det möjlighet att studera utomlands?
 • Vilka förkunskaper behöver jag?
 • Examen?
 • Varifrån kommer studenterna geografiskt?
 • Nästa kursstart?
 • Hur ansöker jag?
UTBILDINGSFAKTA
Start
Startar ht 2019
Anmälan:
Längd
3 år
Varav praktik:
20 veckor
Studietakt:
100 %
Undervisning:
Dagtid
Antal platser:
30
Anmälningskod:
LNU-01202
Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet samt Matematik B och Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2, Matematik 2a / 2b / 2c.
Examen:
Kandidatexamen
Utbildningen ges av
KONTAKTA OSS
Hör av dig om du har frågor om antagning eller andra studiefrågor.
info@cil.se eller 0372- 78 00 20
Fler kontaktuppgifter
ATT VARA STUDENT PÅ CIL
CIL i Ljungby är en mindre högskola med mycket personlighet och plats för individen.
Läs mer på Student på CIL
 
Kontakta oss
Har du frågor om våra utbildningar eller något annat,
välkommen att höra av dig!
Ring eller maila
info@cil.se eller 0372-78 00 20

Lokalbokning och reception
garvet@cil.se eller 0372-78 00 27
Följ oss
CIL, Centrum för Informationslogistik
Stationsgatan 2, Garvaren
341 60 Ljungby
Karta