Informationslogistik 180 hp

En utbildning inom Informationslogistik ger dig goda möjligheter till ett spännande framtidsjobb som kombinerar utveckling av både människor och teknik.
Informationslogistik 180 hp - en utbildning på CIL i Ljungby

Kort om programmet

Informationslogistiker är ett nytt yrke. Utan bra, säker och effektiv hantering av information fungerar nästan ingenting. Ett nytt IT-system löser inte problemet, eftersom informationen i sista hand alltid hanteras av människor. Det är där informationslogistikern kommer in. De har kunskap och förmåga att se helheten. De kan kombinera tekniska lösningar, metoder, ledarskap, planering, logistik, ekonomi, företagskulturer, regelverk och affärsutveckling. De ser till att informationen når fram, används smart och går att tjäna pengar på.
 
Utbildningen informationslogistik 180 hp består av en mix av tre kunskapsområden: informatik, logistik och ekonomi/management. Ett av programmets främsta kännetecken är det nära samarbetet med företag och organisationer, så kallade partnerföretag, som aktivt deltar i utbildningen. Ett exempel är att du den femte terminen deltar i ett skarpt projekt ute på ett företag. Programmet ges av Linnéuniversitetet vid Centrum för Informationslogistik, CIL i Ljungby. 

Vad blir man?

Utbildningen ger dig goda möjligheter till ett spännande framtidsjobb som kombinerar utveckling av både människor och teknik inom många olika branscher. Som informationslogistiker kan du t ex jobba med inköp, produktionsstyrning, logistik, projektledning eller på en informations-, marknads- eller IT-avdelning. Du kan satsa på en mer strategisk position som verksamhetsutvecklare, affärsstrateg eller omvärldsanalytiker.

Informationslogistiker är en yrkesroll med många ansikten och arbetsområdena kan variera. Vill du arbeta med verksamhetsutveckling, organisation & ledarskap, informationsdesign eller strategisk affärsutveckling i olika former så passar den här utbildningen dig. Vilja till förändring och utveckling, god social kompetens, problemlösning samt förmåga att arbeta med både människor och informationsteknik är viktiga personliga egenskaper när man funderar på att utbilda sig till informationslogistiker.

Partnerföretag

Vi gör mycket för att du ska lyckas med din utbildning, framför allt när det gäller kontakt med företagsvärlden. Vi har byggt upp ett unikt nätverk av partnerföretag, som gillar vår utbildningsidé och som värdesätter utbytet med våra studenter. Du hinner skapa många bra kontakter som du kan använda när du ska söka jobb. Under de två första åren av utbildningen arbetar du i grupp och utför flera uppgifter på partnerföretaget, oftast som intervjuer kring viktiga problemställningar i verksamheten. Dina kunskaper kommer företaget tillgodo på många sätt. Uppgifterna leder till rapporter som kan innehålla spännande förändrings- och förbättringsförslag.

Termin 5 – stort företagsprojekt
Under termin 5 medverkar studenterna i ett pågående utvecklingsarbete eller projekt på ett partnerföretag. Företaget styr innehåller i arbetet, som bygger på ett verkligt behov. Du arbetar heltid i 20 veckor med företagsprojektet och kan under tiden få ersättning motsvarande lånedelen i studiemedlet. Exempel på tidigare projekt kan du läsa om nedan.

Exjobb 
Utbildningen avslutas med ett ex-jobb som även det vanligtvis görs på något av våra partnerföretag.

Studentröster

Victoria Erlingsson, student Informationslogistik 180hp
Victoria Erlingsson, student Informationslogistik 
T5-företag: Bergendahls Food

Mitt projekt handlar om att förbättra introduktionsprocessen för nyanställda. Idag finns det inga direkta rutiner för hur en nyanställd ska introduceras, vilket resulterar i att dessa får olika kunskap och därmed olika förutsättningar för att lyckas med sin arbetsuppgift. Bergendahls är positiva och intresserade av det jag tar fram, vilket motiverar mig till att utföra ett bra arbete.

Berätta om din T5 

Jag har min praktikplats på Bergendahls Food i Hässleholm. Bergendahls Food utgör tillsammans med Bergendahls Fashion och Bergendahls Invest moderbolaget Bergendahls och Son. Mitt projekt handlar om att förbättra introduktionsprocessen för nyanställda. Detta utgör all information som individen behöver, men också den information som företaget behöver om individen. Idag finns det inga direkta rutiner för hur en nyanställd ska introduceras, vilket resulterar i att dessa får olika kunskap och därmed olika förutsättningar för att lyckas med sin arbetsuppgift. För att jag skulle få en sanningsenlig bild av hur en nyanställd introduceras i verksamheten började jag min termin med en vecka på lagret. Där blev jag introducerad precis som vilken lagerarbetare som helst. Efter introduktionsveckan har jag ökat min förståelse för hur processen fungerar idag med hjälp av intervjuer. I slutet av min termin ska jag leverera ett förslag på hur ett önskat läge skulle kunna se ut för processen samt en implementeringsplan.

Hur ser en vanlig dag ut?

Jag kommer till kontoret mellan sju och åtta på morgonen. Jag delar kontor med de som arbetar med logistikutveckling. Ibland sitter jag och läser lite litteratur innan de andra anländer till kontoret. Jag arbetar mycket framför datorn, men om jag går ut i verksamheten för att fråga om saker har jag med mig block och penna. När jag fått ny information från anställda kan jag ibland bolla mina tankar med min handledare som sitter bredvid mig på kontoret.

Vad är det bästa med din T5?

Jag tycker att det är otroligt roligt att det man lärt sig under utbildningen, och ifrågasatt om det verkligen används i verksamheter, visar sig vara kunskap som finns och eftersöks.

Jag tycker att det är väldigt skönt att min praktikplats är mån om att jag ska trivas och att min handledare finns tillgänglig när jag behöver bolla mina tankar. Det krävs ofta någon som har lite mer kunskap om verksamheten eftersom det är mycket nytt att ta in och förstå. Det är även roligt eftersom företaget verkar positiva och intresserade av det jag tar fram, vilket motiverar mig till att utföra ett bra arbete.

Vad är svårt/utmanande?

Det är energikrävande att läsa av och försöka passa in i arbetskulturen samtidigt som man försöker förstå hur verksamheten fungerar och förstå det problem som ska lösas. Det kan även kännas överväldigande att vara själv i sitt arbete, men jag tror att det är viktigt att ta små steg i taget och våga ta hjälp av människor i sin omgivning. Det är också en utmaning att försöka tillfredsställa och se till krav från både skolan och företaget.

Vad vill du göra i framtiden?

Jag kan definitivt se Bergendahls som min framtida arbetsplats. Jag tycker det är roligt att förbättra för verksamheter där det ska gynna både verksamheten i stort, men också för varje enskild individ.

 

Victoria Erlingsson, student Informationslogistik 180hp
Ida Håkansson är 29 år och kommer från Karlskrona. Sommaren 2015 flyttade hon till Ljungby för att studera informationslogistik på CIL. Hon tog sin examen 2018 och hade då redan jobbet klart på Norcospectra i Ljungby, som är ett av de ledande butiksinredningsföretagen i Norden och Central- och Östeuropa.


Direkt efter examen började jag arbeta som Forecast planner på Norcospectra, men idag är jag produktionsledare för transport och logistik. Jag sökte till utbildningen för att den var så bred. Det fanns så många olika valmöjligheter kring arbete efter studierna och utbildningen är unik. Även partnerföretagen lockade mig till just informationslogistik. Att ha kontakt med ett företag under utbildningen och att få arbeta med verkliga problem är så lärorikt.

Under termin 5 (T5) har alla studenter 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning. Detta är en bra möjlighet att knyta kontakter och få utöva sina kunskaper i praktiken.
Jag gjorde min T5 på företaget Norcospectra i Ljungby och trivdes väldigt bra. Inför sista terminen var det examensarbete på halvtid. Jag arbetade då halvtid på Norcospectra som Forecast planner till examen i juni. Tankar kring bostadsort började redan innan termin 5 då praktiken kan genomföras var som helst. Diskussionerna gick kring att stanna i Ljungby eller flytta hem till Karlskrona. Jag kände ändå att Ljungby passade mig bra och jag blev dessutom erbjuden fast arbete på Norcospectra.

Utbildningen gav mig möjlighet att kunna välja arbete efter mina intressen och mitt mål var att arbeta mer med processer, effektivisering och förbättringsarbeten inom industrin.  Jag blev tillfrågad om rollen som produktionsledare för transport och logistik som jag tackade ja till. Tack vare informationslogistiks breda utbildning var de två arbetsrollerna inga bekymmer att hantera. Jag hade med mig många bra verktyg från utbildningen som jag kunde använda.

Hur var det att studera på CIL?
CIL är ingen stor skola som campus i Växjö men gemenskapen blev stark och alla kunde umgås. Sen finns FAST som är studentföreningen på CIL och dem anordnar fester, evenemang, sittningar och andra roligheter. Det fanns alltid något att göra även om det är en liten stad, sen är det nära till Växjö, Helsingborg och Halmstad. Lärarna hade alltid tid för att hjälpa till eller fanns där om man behövde fråga något. Att studera på CIL var ett bra val och jag är nöjd med både lärare och studentföreningen.

Vad var det bästa med utbildningen?
Det bästa med utbildningen är absolut partnerföretagen. Att få samarbeta med ett företag och arbeta kring riktiga problem. Vi hade Region Kronoberg och en riktigt bra företagskontakt som använde våra uppgifter för deras verksamhet. Det gynnade både oss studenter och företaget.
Partnerföretaget förberedde oss för arbetslivet och även hur informationslogistik kan passa in i så många olika situationer. Jag tyckte också det var enklare att förstå de olika kurserna när vi fick utöva det praktiskt och kunna använda det i arbetslivet. Det är nyttigt att läsa teori men att få utöva kunskapen i verkligheten gör att man lär sig mer.
 
Vad vill du ge för tips och råd till den som funderar på att söka utbildningen?
Funderar du att söka till utbildningen så rekommenderar jag det varmt. Möjligheten att arbeta med ett företag under utbildningen är det inte många universitet som erbjuder och det är lärorik och förberedande inför yrkeslivet. Informationslogistik är en unik utbildning som ger dig breda kunskaper inom organisationen, människan och tekniken. Jobbmöjligheterna efter utbildningen är stora, från vår klass tror jag att alla har fått jobb efter utbildningen. Det märks att företagen runt Ljungby har fått upp ögonen för informationslogistikernas breda kunskap och flexibilitet. Det känns som om efterfrågan är stor.
Natasha Asimiadis Steindal, tidigare student Informationslogistik 180hp
Sebastian Gustafsson studerade informationslogistik på CIL mellan åren 2013 och 2016. Nu är det några år sedan han tog sin examen och vi blev nyfikna på hur det har gått för honom. Vad har han hittat på sedan dess och hur ser han på sin studietid idag?Vad fick dig att söka utbildningen?
Innan jag sökte utbildningen informationslogistik hade jag aldrig hört talas om den. Jag hittade den när jag var inne och undersökte vilka olika typer av utbildningar som fanns att läsa. Jag ville gärna läsa en utbildning som innehöll organisation- och ledarskapskurser samt projektledning. Jag kikade främst på logistikutbildningar som mer fokuserade på transport och produktion.

När jag tittade på vilka utbildningar som fanns inom området så snubblade jag över utbildningen informationslogistik. Ju mer jag läste om den desto mer intresserad blev jag. Utbildningen fokuserade mer på mjuka värden än vad de andra utbildningarna gjorde. Det var ett stort plus för mig eftersom jag var, och är, mer intresserad av det samtidigt som den innehöll de kurser jag efterfrågade. Verksamhetsanalys och affärsutveckling var två andra områden som jag förstod att jag var intresserad av först när jag läste om de olika kurserna som ingår i utbildningen. Något annat som lockade mig till utbildningen var upplägget med att arbeta med partnerföretag samt praktikterminen där vi fick omsätta våra kunskaper i verkligheten.

Hur var det att studera på CIL?
Jag tycker att det fungerade bra att studera på CIL. För mig som dåvarande student kändes det som att samarbetet mellan CIL och Linnéuniversitetet fungerade bra. Det fanns inget som någonsin fick mig att känna att det var synd att utbildningen inte var placerad i Växjö. Kort sagt så kändes det som man blev väl omhändertagen på CIL och fick alltid den hjälp man behövde.

Hur var det att vara student i Ljungby?
Att vara student i en mindre stad är nog väldigt annorlunda mot att vara det i en större stad som t.ex. Växjö där universitetet ligger. Det finns såklart både fördelar och nackdelar med båda. De fördelar som jag såg med att läsa i Ljungby var att man fick en annan närhet till de man studerade med och även till de som läste andra utbildningar. Vi fick själva anordna aktiviteter vilket ledde till att vi kom nära varandra.

Något som jag tycker att CIL gjorde bra var att i början av varje år anordna en gemensam aktivitet mellan de olika utbildningarna för nya studenter. Detta gjorde att man lärde känna många av de som inte gick samma utbildning. Vid detta tillfälle sattes man ihop i olika smågrupper med studenter från de olika utbildningarna och tillsammans fick vi göra olika aktiviteter. Flera av mina gruppmedlemmar blev de som jag umgicks mest med under utbildningen. Vi blev nästan som en liten familj på ett sätt.

Vad har du gjort efter din examen?
Efter min examen fick jag jobb som orderansvarig på samma företag som jag hade min praktik på. Jag gick aldrig i tankarna att flytta från Ljungby då jag just fått jobb samtidigt som jag trivdes väldigt bra här. Flera av de som jag läste tillsammans med lyckades få jobb direkt efter utbildningen och jag hade turen att företaget som jag gjorde min praktik hos var nöjda med mitt arbete och ville anställa mig. Jag lärde mig mycket under den tiden och det är en erfarenhet jag värderar högt.

Efter ett tag kände jag att jag ville jobba mer med projektledning och då dök det upp ett jobb som projektledare på Kontek Lön AB som jag tyckte lät intressant. I min tjänst som jag har idag ingår det att leda, styra, planera och följa upp projekt. Jag har varit på Konteks outsourcingavdelning i över ett år nu och trivs väldigt bra. Det är ett spännande företag som växer och utvecklas hela tiden och jag är väldigt glad över att jag får vara med i företagets utveckling.

Vad var det bästa med din utbildning?
Det bästa med utbildningen är man får en god kunskap om hur olika typer av flöden fungerar i företag men också bredden på utbildningen. Utbildningen har en bredd som gör att man i princip kan arbeta med vad som helst. Som jag tidigare nämnt så är jag intresserad av projektledning och genom att läsa kursen i projektledning och övriga kurser så har jag skapat mig en kunskap som har varit användbar för mig i mitt arbetsliv.
Jag tycker också att praktikterminen är en väldigt bra del och ett smart sätt att komma ut på arbetsmarknaden redan innan man gått klart utbildningen. Jag var långt ifrån den enda som fick jobb på praktikplatsen efter utbildningen.

Skulle du rekommendera andra att söka utbildningen? 
Jag kan absolut rekommendera andra att söka utbildningen. Den största anledningen är för att den är så bred och ger dig en bra grund att stå på. Antingen vet du vad du vill bli och tycker att denna utbildning är en bra grund för just det, eller så vet du inte det och då passar denna utbildning bra just eftersom den är bred. Du kan egentligen bli vad som helst efter att ha läst informationslogistik!

Frågor & svar

 • Vad läser man?
 • Vad blir jag?
 • Vad är informationslogistik?
 • Hur ser arbetsmarknaden ut?
 • Varifrån kommer lärarna?
 • Vad kännetecknar utbildningen?
 • Vad är speciellt med Termin 5?
 • Finns det möjlighet att studera utomlands?
 • Vilka förkunskaper behöver jag?
 • Examen?
 • Varifrån kommer studenterna geografiskt?
 • Hur ansöker jag?
 • Nästa kursstart?
UTBILDINGSFAKTA
Start
Anmälan:
Längd
3 år
Varav praktik:
20 veckor
Studietakt:
100 %
Undervisning:
Dagtid
Antal platser:
30
Anmälningskod:
Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet samt Matematik B och Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2, Matematik 2a / 2b / 2c.
Examen:
Kandidatexamen
Utbildningen ges av
KONTAKTA OSS
Hör av dig om du har frågor om antagning eller andra studiefrågor.
info@cil.se eller 0372- 78 00 20
Fler kontaktuppgifter
ATT VARA STUDENT PÅ CIL
CIL i Ljungby är en mindre högskola med mycket personlighet och plats för individen.
Läs mer på Student på CIL
 
Kontakta oss
Har du frågor om våra utbildningar eller något annat,
välkommen att höra av dig!
Ring eller maila
info@cil.se eller 0372-78 00 20

Lokalbokning och reception
garvet@cil.se eller 0372-78 00 27
Följ oss
CIL, Centrum för Informationslogistik
Stationsgatan 2, Garvaren
341 60 Ljungby
Karta