Korta kurser & utbildningar

Är du yrkesverksam och vill ta nästa steg i karriären?

Inom ramen för Campus Ljungby bedrivs både personlig och organisatorisk utveckling. Vi bedriver utbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå som leder till arbete. Gemensamt för våra utbildningar är samarbete med partnerföretag, jobbfokus och individuellt stöd för personlig utveckling. Vi anordnar också kompetensutveckling för anställda i både privat och offentlig sektor. Alla utbildningar bygger på nära samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.
International Sales & Marketing

Högskole- och universitetsutbildningar

Agilt ledarskap 3 hp - höst 2020
(3 sammankomster - måndag och tisdag vecka 39,
1 träff vecka 42)

Vill du bli en tydligare och mer engagerad ledare i en tid med mycket förändringar, där ändrade förutsättningar är vardagsmat? I kursen agilt ledarskap identifieras de verktyg som behövs för att bli en coach för en grupp, där deltagare/medarbetare uppmuntras till att tänka fritt och framåt mot de mål som så snabbt kan komma att förändras. I agil metodik lyfter man den enskilde individens förmåga att ta ansvar och vara flexibel i beslut som snabbt behöver omvärderas eller projekt som plötsligt måste byta riktning. Här tittar man också mycket på metodiken Scrum och i denna kurs lyfter vi fram skillnaden mellan tradionellt ledarskap kontra agilt ledarskap. Hur kan agila metoder maximera nyttan i organisationen och vilka stragetiska fördelar kan de ge för en verksamhet? 


Strategier för digital marknadsföring
3 hp - höst 2020
(3 halvdagar i oktober samt hemuppgifter )

Arbetar du som marknadschef, affärsutvecklare eller chef med ansvar för digital marknadsföring i din organisation är denna kurs en ypperlig chans till kompetensutveckling inom detta område. Här ger vi chans till fördjupning i strategier och olika typer av teknologier för digital marknadsföring. Vi ger dig en djupare bild i hur man kombinerar de mer tradiotionella marknadsföringssätten med de mer digitala för att kunna nå mottagaren på bästa möjliga sätt. 


För mer information och anmälan kontakta: info@cil.se

Högskole- och universitetsutbildningar
specialanpassade kurser för yrkesverksamma

Produktionsledning för yrkesverksamma
Digital affärsutveckling - magisterprogram 
Industriell ekonomi                                                  
Ledarskap i producerande företag                           
Material- och produktionsstyrning
Digital ekonomi och det digitala affärslandskapet

Läs mer och ansök: antagning.se
30 hp - höst 2020, kurskod 1MT025
60 hp - höst 2020, kurskod NAFF1
7,5 hp - höst 2020, kurskod 1MT026
7,5 hp - höst 2020, kurskod 1MT024
7,5 hp -   vår 2020, kurskod 1MT023
15 hp - höst 2020, kurskod 4IL070

Korta utbildningar på uppdrag

Kommunikation
Konsulten som coach
Retorik & kommunikation
Professionella presentationer

Office-programmen
1-2 dagars utbildning
Alla finns som webinar via teams

Arbeta tillsammans i Teams
Planner och Onedrive
Excel kalkylmodeller
Excel Pivottabeller
Grund & fortsättning i Excel
Grund & fortsättning i PowerPoint
Grund & fortsättning i Word
Office 365
OneNote
Outlook i flera olika varianter
PowerPoint med presentationsteknik
Sharepoint
Våra bästa Tips & tricks i Word

Projektledning
2-5 dagars utbildning
Projektledarutbildning
Projektmetodik

Sälj
Affärsmannaskap för icke säljare
Säljande kundbemötande
Säljutbildning - grundläggande eller
inom kundtjänst och orderhantering

Kvalité och hållbarhet
Ledningssystem, internrevision,
kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Ledarskap
Finns i flera varianter - från halvdagar till flera dagar
Att leda utan att vara chef
Praktiskt ledarskap – coachande förhållningssätt

Teknik - industri
Certifieringar inom Industriteknik Bas och CNC-teknik
Ellära
Elsäkerhet
Hydraulik
Mätteknik
Pneumatik
Ritningsläsning
Verkstadsmatematik
För mer information kontakta Idé och resurscentrum: ide.resurscentrum.se

Webbutbildningar
Genom ett samarbete med Diploma utbildning
kan du som partnerföretag via CIL välja mellan 300 olika utbildningar
inom Miljö- och hållbarhetsarbete, Affärsutveckling,
Ledarskap, LEAN och förbättringsarbete, Försäljning,
och Ekonomi. 

Är man medlem i CIL/IUC är kostnaden enbart 2 160 kr ex moms per år. Detta ger dig
som medlem tillgång till hela Diplomas utbildningssortiment. 

För mer information kontakta Josefine Jernberg, utbildningssamordnare, på josefine@cil.se

 

Webbinarier
Live-sändning med lärare
Vi kan tillhandahålla webbinarier inom många
ämnesområden. Det pågår ett kontinuerligt arbete
med att utöka utbudet. Maila oss gärna era önskemål om utbildningar.

Ett samarbete mellan
Kontakta oss
Har du frågor om våra utbildningar eller något annat,
välkommen att höra av dig!
Ring eller maila
info@cil.se eller 0372-78 00 20

Lokalbokning och reception
garvet@cil.se eller 0372-78 00 27
Följ oss
CIL, Centrum för Informationslogistik
Stationsgatan 2, Garvaren
341 60 Ljungby
Karta