Utveckla ditt ledarskap inom LEAN

Kursen LEAN ledarskap riktar sig till ledare i alla funktioner och på samtliga nivåer som vill utveckla sitt ledarskap i en LEAN verksamhet. 
Informationslogistik 180 hp - en utbildning på CIL i Ljungby

Kursens innehåll

Utbildningen sträcker sig över fyra månader och består av tre heldagsträffar med lärarledd undervisning samt två tillfällen med webbaserad handledning. Utöver de fysiska träffarna genomförs litteraturstudier och hemuppgifter i den egna organisationen.

Under kursen går vi igenom grundläggande utmaningar inom LEAN ledarskap, utifrån dessa skapar deltagaren en förståelse för dennes egna begränsningar och möjligheter för sitt ledarskap. Genom problembaserad inlärning utgår utbildningen från deltagarnas verkliga problem och ställer dem i relation till etablerad kunskap. Detta innebär även att deltagarna lär av varandra.

Efter avslutad kurs har deltagaren utvecklat en insikt i vad som krävs av ett LEAN ledarskap och vad denne behöver utveckla för att uppnå detta. Till sin hjälp har man en personlig handlingsplan för ledarskap i en LEAN verksamhet för de kommande sex månaderna.

En av flera utgångspunkter under kursen är litteraturen "The Toyota way to lean leadership". Teorierna från Toyota kompetteras med perspektiv från teorier om coaching och förändringsledarskap. 
Även fast kursens innehåll är forskningsförankrat så har utbildningen en stark praktisk orientering för att deltagarna snabbt ska kunna skapa resultat i sina organisationer.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är eller vill bli ledare i organisationer som arbetar med LEAN. Kursen förutsätter att deltagarna kan grunderna i LEAN för att kunna tillgodogöra sig innehållet och utveckla sitt ledarskap.
Med fördel kommer deltagarna både från den privata och offentliga sektorn.

Praktisk information

Kurstillfällen 2017

  • Träff 1, introduktion - "Vad är LEAN ledarskap?" 24 oktober 8.30 - 16.00 
  • Webinar, avstämning och handledning, bokas separat
  • Träff 2, "Att coacha andra", 7 november 8.30 - 16.00
  • Webinar, avstämning och handledning, 14 november 
  • Träff 3, presentation och diskussion av hemuppgifter, 12 december 8.30 - 16.00
Kursträffarna genomförs på CIL, Garvaren Ljungby.

Examination
Godkända hemuppgifter med muntlig och skriftlig rapportering samt deltagande vid kurstillfällen och webinar. Efter genomförd utbildning erhålls ett kursbevis.

Pris
4500kr ex moms (inkl kurslitteratur).

Kursansvarig

Magnus Forslund, Linnéuniversitetet
Magnus Forslund, Linnéuniversitetet
Magnus är universitetslektor i företagsekonomi och har mångårig erfarenhet av undervisning inom organisering, ledning och entreprenörskap. Hans forskning är främst inriktad på förändrings- och förnyelseprocesser (inkl. innovation, kreativitet...). Förutom grundutbildning genomför han också uppdragsutbildningar.

AnmälanAnsökningsformulär


captcha
(Klicka på bilden ovanför för att ladda in nya tecken).

Avbokning kan ske kostnadsfritt fram till 4 veckor innan starten för kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

  • 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100% av kursavgiften
  • 2-4 veckor innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften
Vi förbehåller oss rätten att ställa in alternativt ändra kursstart vid för få antal deltagare.
UTBILDINGSFAKTA
Start
Kursstart 24/10
Webinar (bokas separat)
Träff 2 7/11
Webinar 14/11
Avslut 12/12
Anmälan:
Längd:
15 veckor
Lärarledd undervisning:
3 heldagar + 2 webinar
Antal platser:
20
Förkunskapskrav:
Grundläggande kunskaper inom LEAN
Pris:
4500kr ex moms
KONTAKTPERSON
Malin Erikson, Koordinator LTC
Tekniknod Väst, Kronoberg
E-post: malin@cil.se
0725- 35 0518
Fler kontaktuppgifter
Kontakta oss
Har du frågor om våra utbildningar eller något annat,
välkommen att höra av dig!
Ring eller maila
info@cil.se eller 0372-78 00 20

Lokalbokning och reception
garvet@cil.se eller 0372-78 00 27
Följ oss
CIL, Centrum för Informationslogistik
Stationsgatan 2, Garvaren
341 60 Ljungby
Karta