Logistikutveckling 400 yhp

Vill du ha en arbetsledande roll i en logistisk verksamhet på en expanderande marknad? Har du tidigare arbetat med logistik, transport eller distribution? Då är detta utbildningen för dig!

Kort om programmet

Logistik handlar om att på ett effektivt sätt planera, genomföra och styra varuflöden, transporter, lagring, förpackning och dess informationssystem. En logistiker ser till att rätt material och produkter finns på rätt plats, i rätt tid och i rätt kvantitet, till rätt kostnad. Förutom logistikkurser berör utbildningen även ämnen som organisation och ledarskap, projektledning, kommunikation och juridik.

Efterfrågan på logistiker som förstår kundens unika behov och logistikkedjan som helhet ökar. Utvecklingen inom branschen går alltmer mot tredjepartslogistik, även kallat 3PL. Som tredjepartslogistiker fungerar du som mellanhand mellan kund och säljare med ansvar för logistiska funktioner såsom transporter, distribution och lagerhantering. Marknaden för tredjepartslogistik ökar kraftigt och branschen är idag en viktig del av logistikområdet.
Eftersom yrkesrollen och branschen har en starkt internationell karaktär bedrivs delar av utbildningen på engelska. 

Totalt ingår 25 veckors praktik (LIA - Lärande i arbete) hos något av våra partnerföretag - tio veckor under första året och femton veckor under andra året. Sista terminen gör du dessutom ett examensarbete på fyra veckor.
Vad blir man?

Logistik berör alla företag och är en viktig konkurrensfaktor för att samordna investeringar och aktiviteter. Utbildningen Ledare Logistikutveckling, 400yhp, ger dig de kunskaper som krävs för en arbetsledande roll i en logistisk verksamhet. Som logistiker kommer du arbeta med att ta fram effektiva logistiklösningar utifrån strategi och ledarskap. Mer konkret innebär det att du efter utbildningen kan jobba inom områden som distribution och service, utveckling och support eller vara en team- och arbetsledare inom logistikområdet. Som trepartslogistiker utvecklar du effektiva lösningar utifrån företagets, men också kundens och säljarens behov och önskemål. Tänkbara yrkesroller efter examen kan vara Logistikutvecklare, Logistiker, Projektledare, Utvecklare, Arbetsledare samt Affärsutvecklare inom logistik. 

Partnerföretag

Utbildningen till Logistikutvecklare, 400 yhp, har en stark verklighetsförankring och ger dig chansen att få kontakt med arbetsmarknaden redan innan examen. Utbildningen är framtagen tillsammans med företag inom logistikbranschen, vilket gör att innehållet är baserat på de kompetenser som företagen efterfrågar.

Lärande i arbete (LIA)
Vi har byggt upp ett nätverk av partnerföretag där du under dina LIA-perioder (Lärande I Arbete) kommer tillämpa dina teoretiska kunskaper i verkligheten. LIA innebär inte bara en förberedelse inför kommande yrkesroll, de kontakter du knyter under LIA-perioderna ökar dessutom chanserna till en anställning då du är klar med studierna. 

Under ditt första läsår tillbringar du 10 veckor (50yhp) ute på ett företag, där du får genomföra projekt under handledning. Andra läsåret består av 15 veckors LIA (75yhp) med fokus på lösningsförslag för utvecklingsprojekt.

Studentröster
Alexander Ehn, student
Alexander Ehn, Marknadsföring & Försäljning till företag
Att tillbringa en fjärdedel av utbildningen på LIA ute på ett företag passar mig jättebra. Innan jag började på CIL jobbade jag ett par år och kände mig inte alls intresserad av att börja en rent teoretisk utbildning. Att LIAn dessutom är uppdelat i två perioder ger mig möjligheten att få testa på olika uppgifter på olika företag.
Företagsröster
Fredrik Pettersson, Logent
Fredrik Pettersson, Area Manager Hässleholm & Växjö
Logent Staffing & Sites Logistics 

Idag är logistiker en bristvara på marknaden eftersom behovet av logistiker inte bara finns hos transportföretag och i industrin, utan även inom sjukvård, handel, byggindustri och tjänstesektorn. Anställningsbehovet av logistiker blir allt större, om Logent ska fortsätta vara konkurrenskraftigt så behövs fler logistiker för att klara våra kunders efterfrågan.
Ansökan

Besked om att få bedriva utbildningen med start ht 2017 väntas i mitten av januari 2017. 

Behörig att antas till utbildningen är den som: 

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. 

Särskilda förkunskapskrav

Utbildningen kräver särskilda förkunskaper: Lägst betyget Godkänd i: Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3, Engelska A eller Engelska 5 och 6, Matematik A eller Matematik 1a, b eller c. Alternativt resultat från Högskoleprovet med ett resultat på 0,50 poäng eller högre. 

Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltidsarbete (100%).

Ansökningsformulär
captcha
(Klicka på bilden ovanför för att ladda in nya tecken).

UTBILDINGSFAKTA
Start
Planerad start ht 2017*
Längd
2 år
Varav praktik:
25 veckor
Studietakt:
100 %
Undervisning:
dagtid
Antal platser:
30
Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet samt särskilda förkunskaper, se nedan.
Examen:
Kvalificerad yrkeshögskoleexamen
* Besked om att få driva utbildningen väntas från Myndigheten för Yrkeshögskolan i mitten av januari 2017.
KONTAKTA OSS
Hör av dig om du har frågor om antagning eller andra Studiefrågor.
info@cil.se eller 0372- 78 00 20
Fler kontaktuppgifter
ATT VARA STUDENT PÅ CIL
CIL i Ljungby är en mindre högskola med mycket personlighet och plats för individen.
Läs mer på Student på CIL
Kontakta oss
Har du frågor om våra utbildningar eller något annat,
välkommen att höra av dig!
Ring eller maila
info@cil.se eller 0372-78 00 20

Lokalbokning och reception
info@cil.se eller 0372-78 00 27
Följ oss
CIL, Centrum för Informationslogistik
Stationsgatan 2, Garvaren
341 60 Ljungby
Karta