Lönekonsult med systeminriktning 325 yhp

Efterfrågan på specialistkunskaper inom löneområdet i kombination med systemförståelse är idag stor. Den här utbildningen ger dig kunskaper inom lön, ekonomi och personal, samtidigt som du förbereds på att kunna arbeta konsultativt och möta framtidens krav på effektivisering och smart systemanvändning.
Informationslogistik 180 hp - en utbildning på CIL i Ljungby

Vad gör en lönekonsult?

Dagens löneprocess är komplex och ställer höga krav på lönekonsulten, som dessutom får en alltmer strategisk och coachande roll. Arbetet är ofta självständigt med stort eget ansvar och med en rådgivande funktion till övriga organisationen. Huvuduppgiften är löneberäkning, men yrkesrollen innehåller mycket mer, exempelvis systemförståelse, som blir allt viktigare när arbetsuppgifter automatiseras. Där har lönekonsulten en viktig roll i att driva förändrings- och förbättringsarbete samt utbilda användare i systemet och lönearbetets processer.

Utbildningen

Under utbildningen kommer du att göra studiebesök, möta gästföreläsare, genomföra kursuppgifter i samarbete med arbetsplatser och delta i arbetet på en arbetsplats under sammanlagt 15 veckor, så kallad LIA (Lärande i arbete). Under utbildningens sista del, har du möjlighet att välja om du vill inrikta din sista praktikperiod (LIA) och ditt examensarbete mer mot systemförvaltning eller lönehantering, beroende på hur du vill forma din karriär efter studierna.

Yrkesroll efter utbildningen

För dig som studerar till lönekonsult finns stora möjligheter att forma din egen karriär. Lön betalas ut i alla branscher och du kan jobba i offentlig verksamhet eller privat, med löneuppdrag ”in house” eller via outsourcing, på ett litet eller stort företag. Kanske vill du jobba med support eller med systemförvaltning av lönesystem? På sikt kanske du vill starta en egen lönebyrå? Möjligheterna är många!

Upplägg

Utbildningen kan läsas i Ljungby eller Växjö. Båda utbildningsorterna har två till tre undervisningsförlagda dagar per vecka. Övrig tid är grupparbeten och självstudier. I Ljungby sker en stor del av den platsförlagda undervisningen via videokonferens. Du träffar dina studiekamrater i en lektionssal och du kommunicerar med läraren via högtalare och mikrofon. Vissa utbildningsträffar är gemensamma för båda orterna.

Utbildningen uppfyller de teoretiska kunskapskrav som branschorganisationen Srf konsulterna ställer på auktorisation. Mer information om hur du blir auktoriserad lönekonsult hittar du på www.srfkonsult.se

Kurser

 • Lönehantering, grundkurs 35 p 
 • Arbetsrätt 30 p
 • Lärande i arbete 1 (LIA) 5 p
 • Lönesystem 15 p
 • Lönehantering, fördjupningskurs 45 p
 • Redovisning 20 p
 • Personalekonomi 20 p
 • Lärande i arbete 2 (LIA) 40 p
 • Kommunikation i teori och praktik 15 p
 • Löneengelska 10 p
 • Personalarbetets innehåll och processer 20 p
 • Systemförvaltning för lönekonsulter 20 p
 • Lärande i arbete 3 (LIA) 30 p
 • Examensarbete 20 p

Ansökan

Ansökan öppnar i mitten av februari 2020
Gör din ansökan här

Behörighet

Du som har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt särskild behörighet i Matematik 2/B och Svenska 2/B eller Svenska som andraspråk 2/B är behörig att söka till denna utbildning.
För att uppnå grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier ska du uppfylla något av följande:
1.   Ha en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2.   Ha en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3.   Vara bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där vara behörig till motsvarande utbildning.
4.   Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
Saknar du de formella kraven på behörighet? Möjligheten kan finnas att vi trots det bedömer att du har det som krävs för att klara utbildningen och för att arbeta som lönekonsult. Kontakta Maria Braun för ett samtal: 

Maria Braun
Utbildningsledare
Tel: 0470-78 81 97
maria.braun@montico.se
 

Urval

I händelse av fler behöriga sökande än antal platser på utbildningen används följande urvalsmetoder:
1. Särskilt prov som tar fasta på förmågor och kompetenser för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och arbeta i rollen.
2. Betyg i kurserna Matematik 2/B och Svenska 2/B eller Svenska som andraspråk 2/B.
Samtliga behöriga sökande kallas till det särskilda provet.
 
UTBILDINGSFAKTA
Start
Hösten 2020
Längd
1,5 år
Studietakt:
100 %
Undervisning:
Delvis distans,
2-3 obligatoriska träffar i veckan
Antal platser:
35 platser fördelade mellan Ljungby och Växjö
Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier särskild behörighet i Matematik 2/B och Svenska 2/B eller Svenska som andraspråk 2/B
Utbildningen ges av
Kontakta oss
Har du frågor om våra utbildningar eller något annat,
välkommen att höra av dig!
Ring eller maila
info@cil.se eller 0372-78 00 20

Lokalbokning och reception
garvet@cil.se eller 0372-78 00 27
Följ oss
CIL, Centrum för Informationslogistik
Stationsgatan 2, Garvaren
341 60 Ljungby
Karta