Digital Affärsutveckling 60 hp

Vårt magisterprogram i Digital Affärsutveckling vänder sig till dig som vill nå fler genom nya affärsmodeller. Efter examen har du erfarenhet och kunskap för att utveckla framgångsrika digitala verksamheter.
Magisterprogrammet 60 hp på CIL i Ljungby

Kort om programmet

Vårt samhälle är idag allt mer beroende av information och informationsteknologier. Under det senaste decenniet har många företag lyckats utveckla sin traditionella verksamhet till en digitaliserad affärsmodell samtidigt som nya företag med helt nya IT-baserade affärsmodeller har startats. Den centrala frågan blir varför vissa verksamheter lyckas, medan andra inte?
 
Väl utformade digitala affärsmodeller kan ge starkare knytning mellan kund och leverantör, skapa ett mervärde och öka intäkter. Det öppnar för att nå nya kunder och marknader. Idag finns en kunskap om vad som gör digitala affärsmodeller framgångsrika samt vad som skiljer en digital affärsmodell från den traditionella. Samtliga frågor berörs i programmet.

Utbildningen ges av Linnéuniversitetet vid CIL, Centrum för Informationslogistik i Ljungby.

Vad läser man?

Under programmet utvecklar deltagaren en förmåga att identifiera och analysera affärsmodeller i befintliga verksamheter. Ämnen som behandlas under programmet är strategiskt tänkande, informationssamhället och digitala affärsmodeller, innovations- och utvecklingsprocesser samt ledning och styrning av digitaliseringsarbeten.
 
Programmet kännetecknas av ett tydligt tillämpningsfokus. Deltagarna kommer under kurserna att arbeta med ett större antal tillämpningar som ska ge förslag på nya affärsmodeller för digitala och hybrida verksamheter.
De tre första kurserna på programmet fokuserar på digitala teman; 1 Från strategi till digital affärsmodell, 2 Från affärsmodell till digital verksamhet, 3 Digital verksamhet i omvärldsperspektiv. Programmet avslutas sedan med ett examensarbete på 15hp som innebär ett större tillämpningsarbete där en hel digital affärsmodell kan utformas.
 
Programmet omfattar både B2C och B2B frågor och fokuserar på det affärsstrategiska, både dess innehåll och dess process. En central fråga som genomsyrar hela utbildningen är; Hur skapas ekonomiskt värde genom digitalisering? 

Vem ska läsa utbildningen?

Magisterprogrammet i Informationslogistik med inriktning digital affärsutveckling riktar sig främst till yrkesverksamma med arbetserfarenhet, minst tre år. Du bör vara intresserad av att leda utveckling av digitaliserade affärsverksamheter både transformationen från idag icke digitaliserade verksamheter och uppstart av nya digitala affärsmodeller.
 
Utbildningen ges på halvfart, distans för att du som har ett kvalificerat och krävande arbete ska ha möjlighet att kombinera studier med både arbete och fritid. Magisterprogrammet består av en kombination av handledda studier genom noggrant utvald litteratur, övningsuppgifter som är väl specificerade och relaterade till arbetet samt fokuserade, obligatoriska, kurstillfällen där deltagarna träffas för en lärarledd heldag. Dessa träffar sker tre gånger/termin. Träffarna innehåller både kortare föreläsningar, fallstudieövningar i smågrupper samt presentationer och diskussioner för att främja utbyte mellan de olika deltagarna på utbildningen. För att påbörja utbildningen krävs deltagande på första träffen, annars förlorar man sin plats på utbildningen.
Programträffar för Digital Affärsutveckling 2020 (start ht20)

HT 20
Torsdag   3 sep 13-17
Fredag   4 sep 09-17
Fredag   16 okt 09-17
Fredag   11 dec 09-17

VT 21
Fredag   22 jan 09-17
Fredag   19 mars 09-17
Fredag   28 maj 09-17

HT 21
Fredag   10 sept 09-17
Fredag   8 okt 09-17
Fredag   3 dec 09-17

VT 22
Fredag   14 jan 09-17
Fredag   11 mars 09-17
Fredag   27 maj 09-17

Samtliga träffar under utbildningen är obligatoriska. Vid giltig frånvaro (ex sjukdom) för deltagande på kursträff tas detta tillfälle igen nästa gång kursen går.

 
Programträffar för Digital Affärsutveckling 2019 (start ht19)

HT19
Torsdag  5 sep 13-17
Fredag   6 sep 09-17
Fredag   4 okt 09-17
Fredag   29 nov 09-17

VT20
Fredag   17 jan 09-17 ( OBS! I Växjö )
Fredag   20 mars 09-17 ( OBS! I Växjö )
Fredag   29 maj 09-17 ( OBS! I Växjö )

HT20
Fredag   4 sep 09-17
Fredag   9 okt 09-17
Fredag   4 dec 09-17

VT21
Fredag   15 jan 09-17
Fredag   12 mars 09-17
Fredag   4 jun 09-17

Samtliga träffar under utbildningen är obligatoriska. Vid giltig frånvaro (ex sjukdom) för deltagande på kursträff tas detta tillfälle igen nästa gång kursen går.

 

Programträffar för Digital Affärsutveckling 2018 (start ht18)

HT18

Torsdag  6 sep 13-17
Fredag   7 sep 09-17
Fredag   12 okt 09-17
Fredag   7 dec 09-17


VT19

Fredag   11 jan 09-17 OBS i Växjö!
Fredag   22 mars 09-17 i Växjö
Fredag   24 maj 09-17 i Växjö


HT19

Fredag   6 sep 09-17
Fredag   11 okt 09-17
Fredag   6 dec 09-17


VT20

Fredag   24 jan 09-17
Fredag   13 mars 09-17
Fredag   5 jun 09-17

Samtliga träffar under utbildningen är obligatoriska. Vid giltig frånvaro (ex sjukdom) för deltagande på kursträff tas detta tillfälle igen nästa gång kursen går.

 

Studera på distans

Att studera på distans skiljer sig från att studera på lärosätet. Här är det större krav på eget ansvar och men även en större flexibilitet att själv kunna planera när och var det passar dig bäst att studera. Det är även en möjlighet för dig som vill studera men samtidigt bo kvar hemma eller fortsätta jobba. Att studera på distans kan gå till på flera olika sätt, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna och kontakten med lärare och andra studenter sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbaserad utbildningsplattform med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Efter utbildningen

Efter examen har deltagaren erfarenhet och färdigheter att planera och utforma digitala affärsmodeller för informationsbaserade tjänster och produkter.
 
Oberoende om informations- och kommunikationsteknik (IKT) används för att digitalisera befintliga verksamheter(sänka kostnader, öka kvalitet, utveckla nya tjänster) eller skapa helt nya verksamheter så kan det ge radikala försprång för de företag som använder IKT på ett nytt sätt. Vi vet att digitalisering följer delvis andra principer än icke digitala affärsmodeller. Utbildningsprogrammet har som mål att förse deltagarna med både kunskap om dessa principer och en förmåga att kunna använda dem praktiskt i affärsutveckling. Programmet syftar även till att bygga upp deltagarnas förmåga vad gäller att leda kvalificerat affärsutvecklingsarbete som innebär digitalisering.

Studentröster

Annie Johansson, student
Annie Johansson, student
Projektledare inom E-handel och affärsutveckling, Svenssons i Lammhult
Utbildningen har varit helt optimal för min del då jag, i min tjänst, driver flera större projekt inom digitalisering av verksamheten. 

Kombinationen av studier och arbete har kompletterat varandra vilket gjort att jag direkt haft stor nytta av både mina nya kunskaper och min kompetens från arbetet.

Varför är utbildningen viktig?

Allt fler företag inser vikten av att effektivisera med hjälp av digitala verktyg för att klara sig i konkurrensen på marknaden. Det behövs människor med denna kompetens!

 

Hur fungerar det att studera medan man arbetar?

Utbildningen är upplagd på så vis att man ska kunna kombinera studier med sitt arbete. Inlämningsuppgifter och studier sköter man på egen hand hemifrån, bortsett från tre väldigt givande fysiska föreläsningar per termin. Det gör att man kan studera de tider som passar en själv, utan att vara beroende av andra.

 

Vilken nytta har du haft av utbildningen?

Utbildningen har varit helt optimal för min del då jag, i min tjänst, driver flera större projekt inom digitalisering av verksamheten. Exempelvis implementering av PIM-system, Factoringbolag, Reklamationshantering samt flytt av vårt centrallager där vi gick från egen lagerhantering till en tredjepartslogistiker.

Kombinationen av studier och arbete har kompletterat varandra vilket gjort att jag direkt haft stor nytta av både mina nya kunskaper och min kompetens från arbetet.

 

Vad gör du efter utbildningen?

I och med att jag insett att det är fullt möjligt att kombinera studier med ett krävande heltidsarbete är det inte alls omöjligt att jag kommer studera vidare även efter denna magisterutbildning.

Företagsröster

Stefan Lager, Beijer Electronics
Stefan Lager Sr. VP Europe & Americas, Beijer Electronics
Digitaliseringen påverkar våra konsumenter till nya beteenden. Det ställer andra krav på vår affärsmodell som ibland helt förändras. Vi måste hela tiden kunna leverera kundnytta och en bättre kundupplevelse nu och i framtiden. Kombinationen av yrkeserfarenhet och påbyggnad av nya teorier och kunskap kommer att hjälpa oss i den processen.

Frågor & svar

  • Vad är informationslogistik?
  • Vem ska läsa magisterprogrammet?
  • Vilken examen ger utbildningen?
  • Teknikinformation
  • Vilka förkunskaper behöver jag?
  • När är nästa programstart?
  • Kursträffar
  • Hur ansöker jag?
UTBILDINGSFAKTA
Start
Hösttermin 2020
Anmälan:
Längd
2 år
Studietakt:
50 %
Undervisning:
Distans, tre obligatoriska träffar/termin
Antal platser:
20
Anmälningskod:
LNU - 03886
Programnamn:
Digital Affärsutveckling, magisterprogram 60hp
Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: Svenska B/6 och Engelska A/5 eller motsvarande. Programmet kräver även minst tre års arbetslivserfarenhet.
Examen:
Magisterexamen i informatik, inriktning Digital Affärsutveckling
Utbildningen ges av
KONTAKTA OSS
Hör av dig om du har frågor om antagning eller andra Studiefrågor.
info@cil.se eller 0372- 78 00 20
Fler kontaktuppgifter
ATT VARA STUDENT PÅ CIL
CIL i Ljungby är en mindre högskola med mycket personlighet och plats för individen.
Läs mer på Student på CIL
Kontakta oss
Har du frågor om våra utbildningar eller något annat,
välkommen att höra av dig!
Ring eller maila
info@cil.se eller 0372-78 00 20

Lokalbokning och reception
garvet@cil.se eller 0372-78 00 27
Följ oss
CIL, Centrum för Informationslogistik
Stationsgatan 2, Garvaren
341 60 Ljungby
Karta