Månadens partnerföretag
Vi är stolta över vårt nära och långsiktiga samarbete med näringslivet. Genom våra partnerföretag får studenterna en direktkontakt i verkligheten och partnerföretaget får en möjlighet att få in ny kunskap i företaget.
Logent är ett snabbväxande logistikföretag med ett heltäckande tjänsteerbjudande åt logistikintensiva företag. Verksamheten spänner över fem affärsområden och företaget erbjuder tjänster så som entreprenad- och sitelösningar, konsulttjänster inom tredjepartslogistik, logistik och tull, hamn- och terminalutveckling samt bemanningslösningar, utbildningar och IT-system inom logistik. 
Logent finns representerade på ett flertal orter i Sverige och Norge med ca 2.200 anställda.

De senaste fyra åren har Logent blivit utnämnda till gasellföretag av DI och är auktoriserade genom Almega och ISO-certifierade enligt ISO9001 och ISO14001. För att säkerställa kontinuitet och global närvaro är man även medlemmar i Global Logistics Experts, en sammanslutning av logistikkonsulter med lokal expertis på sex kontinenter. Logents kunder har därmed tillgång till ett etablerat globalt nätverk. Läs mer om företaget på logent.se
Logents samarbete med CIL
Samarbetet mellan Logent och CIL inleddes 2008 (då med Adlog som senare uppgick i Logent) i samband med starten av programmet International Sales & Marketing (ISM). Då engagerades Logents nuvarande VD Michael Arvidsson som lärare i säljmoment. Sedan dess har Logent levererat lärare i utbildningsmoment som försäljning, logistik och företagsekonomi till ISM och yrkeshögskoleprogrammet Marknadsföring och Försäljning till företag.
Logent har sedan dess fungerat som partnerföretag för CILs studenter både inom marknadsföring och försäljning och informationslogistik. Logent deltar sedan starten av yrkeshögskoleprogrammet Marknadsföring och Försäljning till företag i programmets ledningsgrupp. 
Samarbetet med CIL och dess studenter är mycket värdefullt. Vi ger studenterna möjlighet att vara med i skarpa lägen och ta del av vår verksamhet. Tillbaka får vi nya infallsvinklar och synsätt, som vi sedan försöker att beakta i vårt löpande utvecklingsarbete, säger Tobias Jonasson Sälj- och Marknadschef Logent
CIL-studenter på Logent
Johan Torstensson, student på utbildningen Marknadsföring & försäljning till företag
Fredrik Andersson, före detta student på Informationslogistikprogrammet
Under hösten 2012 genomförde jag min T5 (projekttermin) på Logent. Mitt uppdrag hos bestod av två lite större projekt kring processanalys och kravhantering samt några mindre projekt som innehöll mindre uppgifter. I projektet kring processanalysen var målet att se hur IT-systemet användes, vilken funktionalitet som fanns samt att se om det var möjligt att använda på fler ställen inom företaget. Logent är ett spännande tillväxtföretag med ett stort och brett kunnande inom logistik i alla dess former, från hamn till lager och transport. Med en månad kvar till examen fick jag anställning hos Logent.
Johan Torstensson, student på utbildningen Marknadsföring & försäljning till företag

Katarina Stekovic, Säljare på Logent
Som säljare på Logent jobbar jag med nykundsbearbetning vilket innefattar allt från prospektering och mötesbokning till kundmöten, offertarbete och uppdragsstart. Jag träffar logistikintensiva företag, både logistikleverantörer och varuägare, för att få en inblick i deras verksamhet och se hur våra lösningar kan bidra till deras utveckling. I dag måste företagen ständigt hitta sätt att öka lönsamheten och genom Logents breda tjänsteutbud kan vi hjälpa de att effektivisera logistikprocesser.

KONTAKTA OSS
Hör av dig om du har frågor om antagning eller andra Studiefrågor.
info@cil.se eller 0372- 78 00 20
Fler kontaktuppgifter
ATT VARA STUDENT PÅ CIL
CIL i Ljungby är en mindre högskola med mycket personlighet och plats för individen.
Läs mer på Student på CIL
Kontakta oss
Har du frågor om våra utbildningar eller något annat,
välkommen att höra av dig!
Ring eller maila
info@cil.se eller 0372-78 00 20

Lokalbokning och reception
garvet@cil.se eller 0372-78 00 27
Följ oss
CIL, Centrum för Informationslogistik
Stationsgatan 2, Garvaren
341 60 Ljungby
Karta