Nyheter
Yrkeshögskola och akademiska utbildningar - CIL i Ljungby

Peter Caesar gästföreläsare under International Sales Week i Nederländerna

Peter Caesar (programansvarig och lärare för International Sales & Marketing) medverkar under denna vecka som gästföreläsare under ISW (International Sales Week) i Arnhem, Nederländerna. Peter har blivit inbjuden av en konstellation av universitet i Europa med program riktade mot företagsförsäljning. ISW handlar om att skapa en möjlighet för studenter från dessa universitet att träffas och interagera - och att konkurrera. Peters deltagande är ett första steg mot att låta elever från ISM (International Sales & Marketing, Ljungby) bli en del av det här evenemanget. Målet är att få upp till 10 ISM-studenter per år att delta under ISW från 2018 och framåt. För närvarande kommer deltagande studenter/universitet från Nederländerna, Belgien, Finland och Österrike.

Ny Marknadsansvarig på CIL

Den 1 april tillträdde Amanda Nordh tjänsten som Marknadsansvarig på CIL. Amanda har tidigare gått vår YH-utbildning Marknadsföring och Försäljning till företag, och har efter examen arbetat på Electrolux Laundry Systems samt Aim Apparel.  

Vi söker Marknadsansvarig

Vår Marknadsansvarige går mot nya utmaningar och vi söker nu hennes ersättare. Tjänsten innebär ansvar för marknadsföring av CILs verksamhetsområden samt projektledning. Vi söker dig som trivs i en mindre organisation, med breda arbetsuppgifter, där du får stor möjlighet att påverka och utveckla din roll och verksamheten.

 

Tjänstebeskrivning

Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter, både strategiska och operativa, inom marknadsföring och kommunikation där du ansvarar för hela processen, från tanke till genomförd aktivitet. Fokus ligger framförallt på studentrekrytering till våra utbildningar i Ljungby (universitet och yrkeshögskola) men även kommunikation mot samarbetspartners är viktig. Du är bra på att kommunicera med olika målgrupper, både via tal och skrift. Du är en tydlig beställare som är van vid att arbeta med externa leverantörer. Vidare är det viktigt att du har en förståelse för de kanaler och plattformar där våra olika målgrupper befinner sig. I tjänsten ingår även arbetsuppgifter inom projektledning, där du självständigt ansvarar för att driva utvecklingsprojekt.

Som person är du drivande och självgående, det är viktigt att du kan föra projekt framåt på egen hand då mycket av arbetet är självständigt. Vidare är du ansvarstagande och noggrann. Arbetet förutsätter att du är stresstålig. Vi lägger stor vikt vid din inställning och dina personliga egenskaper.

 

Exempel på arbetsuppgifter;

1. 60% Marknad, kommunikation, administration

•   Ansvar för studentrekrytering, nationellt och internationellt

•   Marknadsföring av CIL och dess verksamheter

•   Kommunikation, upphandling, produktion, aktiviteter

•   Budgetering, uppföljning

•   Arbete med webb och sociala medier

 

2. 40% Projektledning

•    Ansvarig för drift av utvecklingsprojekt som bedrivs vid CIL

•    Planera, organisera, genomföra och följa upp aktiviteter

•    Kommunikation, marknadsföring

•    Budgetering, redovisning

•    Analys/utvärdering

 

Kvalifikationer

•   Akademisk utbildning inom marknadsföring/ekonomi eller motsvarande
•   Relevant arbetslivserfarenhet, minst 3 år (Tidigare erfarenhet av marknadsföring av tjänster är starkt meriterande)
•   Kunskaper i webbpublicering och Excel
•   Van vid att arbeta i och driva projekt
•   Du är en god kommunikatör som uttrycker dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska.
•   Kunskaper i Adode CS (InDesign, Photoshop och Illustrator) är meriterande

  

Varaktighet/Arbetstid: Heltid, 100% Tillsvidare

Tillträde: enligt överenskommelse.

Placeringsort: Ljungby, resor inom tjänsten förekommer

Lön: Månadslön

Ansökan: Sista ansökningsdag: 2017-01-31, rekrytering sker löpande

Skicka CV och personligt brev till magnus@cil.se 

 

För frågor om tjänsten kontakta Magnus Hellgren, VD CIL 0733-747518 alt

Maja Karlberg, Marknadsansvarig maja@cil.se 

 

Första kursdeltagarna i LEAN Ledarskap diplomerade

Under hösten 2016 har 18 deltagare, med bakgrund inom näringsliv och offentlig verksamhet, genomgått kursen LEAN Ledarskap.

Kursen har letts av Magnus Forslund, Linnéuniversitet på uppdrag av CIL. Kursen har belyst grundläggande utmanin­gar inom LEAN ledarskap och genom problembaserad inlärning har utbildningen utgått från deltagarens verkliga problem. Kursen har omfattat följande områden:

 

  • Vad är LEAN ledarskap?
  • Att coacha andra i LEAN-verksamheter
  • Att via Lean ledarskap utveckla LEAN-arbetet
  • Tillämpning av LEAN ledarskap i praktiken 
För mer information om kursen se cil.se/leanledarskap

 

Första studenterna vid CIL att ta en double degree genom samarbetet med Berner Fachhochschule, Schweiz

Under 2010 initierades ett samarbete mellan Berner Fachhochschule (Wirtschaft) i Schweiz och CIL, Centrum för Informationslogistik i Ljungby.

Ett av målen var att erbjuda studenterna vid utbildningen International Sales & Marketing (ISM), som ges av Linnéuniversitetet vid CIL i Ljungby, att genomföra delar av utbildningen vid högskolan i Bern, Schweiz och på så sätt få en dubbel examen. Den 25 oktober 2016 diplomerades de första ISM-studenterna vid en officiell ceremoni i Grosser Saal, Bern. 

Totalt var det sex Ljungby-studenter som tilldelades en dubbel examen under ceremonin i Bern; Philip Ossler (ISM12), Giulia Collu (ISM13), Olivia Färninger (ISM13), Linn Hvidsten (ISM13), Sofia Randow (ISM13) samt Linnea Svärd (ISM13) Två av dem, Olivia och Philip, har fortsatt sina karriärer i Schweiz. Sofia arbetar i Australien, Giulia i Finland, Linnea och Linn är tillbaka i sina respektive hemländer, Sverige och Norge.

Under ceremonin tilldelades Sofia Randow (tillsammans med schweizisk medförfattare) även priset för bästa kandidatuppsats vid Berner Fachhochschule (Wirtschaft) 2016 för sitt arbete kring re-branding av telekomoperatören Orange.

Diplomeringen av studenterna är en naturlig följd av den internationella karaktär som kännetecknar utbildningen.

 

Kontakt:

Peter Caesar, Programansvarig ISM

0372-78 00 26, peter@cil.se

 

Om International Sales & Marketing (ISM)

ISM ges av Linnéuniversitetet vid CIL i Ljungby. Programmet ges helt på engelska och attraherar studenter från hela världen. Sedan starten 2008 har omkring 40 studenter/år påbörjat utbildningen. Programmet är resultatet av ett nära samarbete mellan CIL, Linnéuniversitetet samt större och medelstora företag som vill utveckla sin internationella verksamhet och därför efterfrågar anställda med kompetens inom Internationell försäljning och marknadsföring.

 

Professor Darek M Haftor tilldelas stipendium för innovativ forskning

Darek M Haftor, professor inom Informatik vid Linnéuniversitetet tilldelas 2016 års stipendium ur rektor emeritus Hans Wieslanders stipendiefond för innovativ forskning vid Linnéuniversitetet.

Darek får stipendiet för "sina insatser inom forskningen kring ekonomiskt värdeskapande från digitala teknologier och digital information".

Stipendiet kommer att delas ut vid Linnéuniversitetets stipendieceremoni i Växjö fredagen den 25 november. 

Darek undervisar bland annat vid magisterprogrammet inom Digital Affärsutveckling på CIL. Han driver även forskningscentrat Gunilla Bradley Center for Digital Business samt är en av initiativtagarna i forskningssamarbetet gällande kommersialisering av digitala tjänster för truckar och terminaltraktorer mellan CIL, Linnéuniversitetet och Kalmar Global.

Ny Näringslivsansvarig på CIL

Sedan 1 oktober 2016 är det Ulrika Svensson som axlar rollen som Näringslivsansvarig och hjälper studenter och näringsliv att komma i kontakt med varandra. 

Det handlar om utbyten genom praktikplatser, gästföreläsningar, forskningsprojekt, studiebesök med mera som syftar till att skapa en närmare relation mellan studier och arbetsliv.

Ulrika kommer närmast från Montico AB, där hon bland annat har arbetat som utbildningsledare.

Vidareutbildning i Digital Affärsutveckling lockar deltagare från hela Sverige

För andra året i rad startar Magisterprogrammet Digital Affärsutveckling som ges av Linnéuniversitetet vid CIL i Ljungby. Programmet som är ett av få i Sverige som är helt inriktat på hur man skapar affärer med hjälp av digitala affärsmodeller lockar tjänstemän och chefer från hela landet som vill vidareutveckla sina kunskaper inom digital tjänste- och produktutveckling. 


Digitalisering av samhället

Vårt samhälle är under snabb utveckling och blir allt mer digitalt. Under det senaste decenniet har många företag lyckats utveckla sin traditionella verksamhet till en digitaliserad affärsmodell. Dessutom har företag med helt nya, IT-baserade affärsmodeller startats.

» Digitaliseringen av företag och dess verksamheter är utmanande, därför behövs det särskild kompetens hur detta ska göras på ett framgångsrikt sätt. « menar Professor Darek M Haftor, som driver forskningscentret Gunilla Bradley Centre for Digital Business vid Linnéuniversitetet och är en av initiativtagarna till programmet.


Från Umeå i norr till Malmö i söder,

Programmets utformning med semi-distans, vilket innebär att studenten själv via en lärplattform tar till sig merparten av utbildningen på egna valda tider, gör att deltagare från hela landet är intresserade. Deltagarna träffas sedan vid tre tillfällen per termin på CIL i Ljungby för workshops, seminarier och föreläsningar.


På plats i Ljungby

Nästa träff för programmet är fredagen 14 oktober, möjlighet att intervjua kursdeltagare och lärare finns vid 13.00.


KONTAKT

Darek M Haftor, MSc, PhD Professor Informatik, Linnéuniversitetet
Darek.Haftor@lnu.se


Magnus Hellgren, VD CIL
0733-74 75 18
magnus@cil.se

INSPIRATIONSWORKSHOP: Utveckla nya affärer med hållbarhet i fokus

Cirkulär Ekonomi & Innovation av affärsmodeller 

Fler och fler företag inser att innovation av nya produkter och arbetssätt behöver kompletteras med utveckling av affärsmodeller. Vissa företag lyckas genom att använda digitala teknologier på nya sätt, så att en mer hållbar användning av naturresurser uppnås. Detta fokus på hållbarhet i affärsmodeller är temat för föreliggande workshop. 

Under workshopen får du inspiration till utveckling av egna affärsmodeller genom; 

• exempel på företag som lyckats med innovation av affärsmodeller för ett hållbart resursnyttjande 

• exponering av tumregler för hur man kan tänka i arbetet med innovation av affärsmodeller 

samt diskussioner av deltagarnas egna erfarenheter och funderingar. 

 

Workshopen genomförs: 

• 24 november 13.15 – 15.00 vid CIL, Garvaren plan 2, Ljungby. 

• workshopen är kostnadsfri, vi bjuder på kaffe och smörgås 

• anmälan till magnus@cil.se – först till kvarn 

 

Kontaktperson 

Magnus Hellgren, VD CIL magnus@cil.se 0733- 74 75 18 

 

Workshopen arrangeras genom ett samarbete mellan CIL, Centrum för Informationslogistik, Vinnova och Gunilla Bradley Centrum för Digitala Affärer vid Linnéuniversitetet. 

CIL satsar på en aktiv roll i Made in Sweden 2030

I föregående vecka genomfördes en workshop på CIL i temat ”Hur kan CIL bidra till att realisera Made in Sweden 2030”. Inbjudna var representanter från näringsliv, universitet och forskning.

Made in Sweden 2030 är ett nationellt initiativ som utgör grunden för långsiktiga insatser som stärker produktion av varor och tjänster i Sverige 2030. Sverige är idag ett av världens starkaste produktionsländer, för att behålla denna position och vara fortsatt konkurrenskraftiga i vår föränderliga omvärld krävs det en fortsatt satsning på långsiktiga, strategiska program som stärker innovation, forskning och utbildning inom industrin. Agendan är framtagen av Teknik- företagen i nära samarbete med Svenska Produktionsakademien, Swerea IVF, Chalmers, KTH och IF Metall.*

Onsdagen 14 september genomfördes en workshop på CIL med syfte att besvara hur CIL kan ta en aktiv roll, och bidra till att realisera Made in Sweden 2030. Inspel från forskning vid Linnéuniversitetet, Jönköping University och SWEREA/IVF blandades med goda exempel från regionen genom föredragshållare som landshövding Kristina Alsér och ett flertal företags- och kommunrepresentanter.

Diskussionerna under dagen kan sammanfattas i att det finns pusselbitar som CIL både kan och bör lägga till i sin verksamhet såsom; ledarskap för innovation, logistik och mer flexibla utbildningar för att nämna några.


Vill du veta mer om CILs roll i att realisera Made in Sweden 2030? 

Kontakta Magnus Hellgren, VD CIL

0733-747518 magnus@cil.se   *Information hämtad från http://stratresearch.se/wp-content/uploads/made-in-sweden-2030_produktion.pdf 

KONTAKTA OSS
Hör av dig om du har frågor om antagning eller andra Studiefrågor.
info@cil.se eller 0372- 78 00 20
Fler kontaktuppgifter
PRESSKONTAKT
Magnus Hellgren, VD
E-post: magnus@cil.se
0372-780021
Amanda Nordh, Marknadsansvarig
E-post: amanda@cil.se
0372-780023
Kontaktperson för CILs grafiska profil (logotyper mm) är Amanda Nordh.
Kontakta oss
Har du frågor om våra utbildningar eller något annat,
välkommen att höra av dig!
Ring eller maila
info@cil.se eller 0372-78 00 20

Lokalbokning och reception
info@cil.se eller 0372-78 00 27
Följ oss
CIL, Centrum för Informationslogistik
Stationsgatan 2, Garvaren
341 60 Ljungby
Karta