Nyheter

Yrkeshögskola och akademiska utbildningar - CIL i Ljungby


 

 
Strategiskt inköp och upphandling, start hösten 2020. Ansök redan nu!

Vill du ta steget mot fler bättre affärer, avtal och upphandlingar?
Vill du vara en nyckelperson i verksamheten i arbetet mot bättre kvalitet och kostnadseffektiva volymer?

Då kan du till hösten studera på vår YH-utbildning Strategiskt inköp och upphandling på CIL i Ljungby, ett samarbete mellan OneAcademy och CIL.  
Utbildningen är speciellt framtagen mellan näringslivet och offentlig verksamhet för att stärka upp behovet och efterfrågan inom detta kompetensområde.  
Det kommer varvas teori med praktik och följande kurser ingår i utbildningen som sträcker sig över två år:

Årskurs 1:
 • Företagsekonomi 5 veckor
 • Logistik och försörjningskedjor 5 veckor
 • Inköp 5 veckor
 • Juridik 7 veckor
 • Inköpsverktyg 4 veckor
 • Upphandling 6 veckor
 • LIA (Praktik) 11 veckor
Årskurs 2:
 • Strategiskt inköp 5 veckor
 • Projektledning 3 veckor
 • Affärsengelska 3 veckor
 • Inköp ur ett CSR-perspektiv 3 veckor
 • Kommunikation och affärsförhandling 4 veckor
 • Marknadstänkande och affärsmannaskap 4 veckor
 • LIA 2 (Praktik) 15 veckor
 • Examensarbete 5 veckor
Utbildningen motsvarar 425 YH-poäng, är CSN-berättigad och det som behövs är grundläggande behörighet, engelska 6, matematik 2 och Svenska 2.

För anmälan gå in på https://apply.yh-antagning.se/to/oneacademy/ht2020/2

***


Robotlyftet – utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering!

Under perioden 2019 - 2021 kan små och medelstora industriföretag i Sverige ta del av Robotlyftet - ett stöd för utvärdering och utveckling inom automation och robotisering. Robotlyftets organisation täcker hela Sverige. Företag från norr till söder får en egen regional kontakt.

Robotlyftet ger ditt företag:

 • Kartläggning och analys av nuvarande produktionsprocess och affärsmodell – en s k Förutsättningsstudie med fokus på automation och robotisering.
 • Automationscheck – ni kan ansöka om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverkningen i ert företag mot högre grad av automatisering eller robotisering. Ni får hjälp med ansökan, och information om hur checken kan användas.
 • Utbildning i beställarkompetens. Automation och robotisering innebär investeringar. Ni får utbildning för att bli bra beställare.
 • Kunskapsmöten om robotisering och automation. Runt om i landet arrangeras seminarier och workshops som ger kunskaper, viktiga kontakter och en överblick över möjligheterna med automation och robotisering.
 
Röst från ett företag som fått stöd i en inledande pilotstudie, upplagd enligt Robotlyftet:
”Vi hade sedan tidigare lokaliserat en flaskhals i vår produktion. Det blev ett verkligt lyft när vi kom med i pilotstudien och kunde diskutera vår situation med duktiga konsulter. Vi ser att vi – och övrig industri – måste effektivisera. Vi har nu en plan för en omfattande robotinvestering. Nästa steg är att söka stöd för att kunna göra en upphandling. Vi måste bli bra beställare.” Magnus Larsson, vd på Hagabergs i Laxå

 
Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Läs mer här

http://iuc.se/robotisering-nasta-stora-satsning-inom-smart-industri/
http://iuc.se/robotlyft-stod-foretagen/***


Fredagen den 29 maj kl. 08:00-09:30, "Att leda i kris med fokus på produktion"

  
Centrum för Informationslogistik (CIL) i Ljungby bjuder tillsammans med Centrum för ledarskap i Småland in att delta i en serie om tre steg på temat "Att leda i kris med fokus på produktion"
 
Vi börjar med det tidigare annonserade digitala mötet fredagen den 29 maj kl. 08:00-09:30. Här får du handfasta och konkreta exempel på hur du leder arbetet enligt de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten satt men ändå med fortsatt fokus på produktionen. Vi samtalar bl.a om; Hur strukturerar du ledningsarbete respektive krisarbete i organisationen? Hur stödjer du dina medarbetare som upplever rådande tider jobbiga? Hur kan du öka engagemanget? Hur kan vi fortsatt agera strategiskt och tänka innovation i rådande läge?
Vi vill gärna att du fyller på med dina egna frågor om dessa ämnen. Skicka dem i förväg tillsammans med din anmälan senast den 26 maj till mikaela.mollerstedt@lnu.se.

Medverkar i panelen gör;

Robert Gurbin, Fabrikschef BoKlok i Gullringen
Niklas Lindsköld, Head of Sustainability and Security, Electrolux Professional
Joakim Netz, Forskare i Centrum för ledarskap i Småland och lektor i arbetsorganisation på Jönköpings Tekniska Högskola
Magnus Forslund, Forskare i Centrum för ledarskap i Småland och lektor i företagsekonomi på Linnéuniversitet

Den 29/5 presenterar vi även hur vi fortsätter arbetet med:
Steg 2- Stöd från CIL att genomföra aktiviteter på hemmaplan. 
Steg 3- Återkoppling och uppföljning i digitalt möte i augusti.

Centrum för ledarskap i Småland och Ledarkunskap.se är en del av ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kampradstiftelsen, Region Kronoberg , Region Kalmar Län, Linnéuniversitetet, Tekniska Högskolan vid Jönköping University samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket. 
 

Projekt SmeLand

SmeLand handlar om stöd till små och medelstora företag (SME) i Småland. Projektet är ett samverkansprojekt mellan IUC i Kalmar, Träcentrum i Nässjö och CIL i Ljungby, för att täcka industri och industrinära företag i de tre småländska regionerna Jönköping, Kronoberg och Kalmar. Målet med projektet handlar om att hitta en tydlig struktur och ett tillvägagångssätt för att ge starthjälp till företag i regionerna så att de kan påbörja sina förändrings- och förbättringsresor. Rent konkret betyder det att projektet ska skapa en ”best practise” och kvalitetssäkra hur företagsbesök, diagnoser (nulägesanalyser) och handlingsplaner sker och tas fram. Projektets tillvägagångssätt innebär att vi inventerar och analyserar ”alla” befintliga modeller och metoder samt samverkanspartnernas egna erfarenheter, för att hitta de nyckelmoment som verkligen fungerar och ger effekt hos företagen. Så projektets huvudaktivitet kommer bestå av att testa olika metoder och moment via företagsbesök och diagnoser för att skapa handlingsplaner med hög kvalitet. Parallellt med alla kontakter med företagen kommer det finslipas på ”best practise”.

Under tiden kompetensutvecklar vi både våra samverkans- och samarbetspartners och stärker förmågan att leverera stöd till företagen med hög kvalitet, allt inom ramen för Smart Industri. Dessa ”certifierade” individer kallar vi Industricoacher. Efter 18 månader har vi en validerad modell som har då testats på 70 SME-företag i Småland. Vi har dessutom ett nätverk för Industricoacherna på plats, där tillgång till metoder och verktyg finns samt möjlighet till erfarenhetsåterföring och vidare utveckling av modellen. Om ni kontaktar en Industricoach, så vet ni att ni får högkvalitativ hjälp att utveckla ert företag och er verksamhet.

Kontaktperson för projektet
Malin Erikson
0372-78 00 24
malin@cil.se

Kontakta oss
Har du frågor om våra utbildningar eller något annat,
välkommen att höra av dig!
Ring eller maila
info@cil.se eller 0372-78 00 20

Lokalbokning och reception
garvet@cil.se eller 0372-78 00 27
Följ oss
CIL, Centrum för Informationslogistik
Stationsgatan 2, Garvaren
341 60 Ljungby
Karta