Nyheter
Yrkeshögskola och akademiska utbildningar - CIL i Ljungby

Första studenterna vid CIL att ta en double degree genom samarbetet med Berner Fachhochschule, Schweiz

Under 2010 initierades ett samarbete mellan Berner Fachhochschule (Wirtschaft) i Schweiz och CIL, Centrum för Informationslogistik i Ljungby.

Ett av målen var att erbjuda studenterna vid utbildningen International Sales & Marketing (ISM), som ges av Linnéuniversitetet vid CIL i Ljungby, att genomföra delar av utbildningen vid högskolan i Bern, Schweiz och på så sätt få en dubbel examen. Den 25 oktober 2016 diplomerades de första ISM-studenterna vid en officiell ceremoni i Grosser Saal, Bern. 

Totalt var det sex Ljungby-studenter som tilldelades en dubbel examen under ceremonin i Bern; Philip Ossler (ISM12), Giulia Collu (ISM13), Olivia Färninger (ISM13), Linn Hvidsten (ISM13), Sofia Randow (ISM13) samt Linnea Svärd (ISM13) Två av dem, Olivia och Philip, har fortsatt sina karriärer i Schweiz. Sofia arbetar i Australien, Giulia i Finland, Linnea och Linn är tillbaka i sina respektive hemländer, Sverige och Norge.

Under ceremonin tilldelades Sofia Randow (tillsammans med schweizisk medförfattare) även priset för bästa kandidatuppsats vid Berner Fachhochschule (Wirtschaft) 2016 för sitt arbete kring re-branding av telekomoperatören Orange.

Diplomeringen av studenterna är en naturlig följd av den internationella karaktär som kännetecknar utbildningen.

 

Kontakt:

Peter Caesar, Programansvarig ISM

0372-78 00 26, peter@cil.se

 

Om International Sales & Marketing (ISM)

ISM ges av Linnéuniversitetet vid CIL i Ljungby. Programmet ges helt på engelska och attraherar studenter från hela världen. Sedan starten 2008 har omkring 40 studenter/år påbörjat utbildningen. Programmet är resultatet av ett nära samarbete mellan CIL, Linnéuniversitetet samt större och medelstora företag som vill utveckla sin internationella verksamhet och därför efterfrågar anställda med kompetens inom Internationell försäljning och marknadsföring.

 

Professor Darek M Haftor tilldelas stipendium för innovativ forskning

Darek M Haftor, professor inom Informatik vid Linnéuniversitetet tilldelas 2016 års stipendium ur rektor emeritus Hans Wieslanders stipendiefond för innovativ forskning vid Linnéuniversitetet.

Darek får stipendiet för "sina insatser inom forskningen kring ekonomiskt värdeskapande från digitala teknologier och digital information".

Stipendiet kommer att delas ut vid Linnéuniversitetets stipendieceremoni i Växjö fredagen den 25 november. 

Darek undervisar bland annat vid magisterprogrammet inom Digital Affärsutveckling på CIL. Han driver även forskningscentrat Gunilla Bradley Center for Digital Business samt är en av initiativtagarna i forskningssamarbetet gällande kommersialisering av digitala tjänster för truckar och terminaltraktorer mellan CIL, Linnéuniversitetet och Kalmar Global.

Ny Näringslivsansvarig på CIL

Sedan 1 oktober 2016 är det Ulrika Svensson som axlar rollen som Näringslivsansvarig och hjälper studenter och näringsliv att komma i kontakt med varandra. 

Det handlar om utbyten genom praktikplatser, gästföreläsningar, forskningsprojekt, studiebesök med mera som syftar till att skapa en närmare relation mellan studier och arbetsliv.

Ulrika kommer närmast från Montico AB, där hon bland annat har arbetat som utbildningsledare.

Vidareutbildning i Digital Affärsutveckling lockar deltagare från hela Sverige

För andra året i rad startar Magisterprogrammet Digital Affärsutveckling som ges av Linnéuniversitetet vid CIL i Ljungby. Programmet som är ett av få i Sverige som är helt inriktat på hur man skapar affärer med hjälp av digitala affärsmodeller lockar tjänstemän och chefer från hela landet som vill vidareutveckla sina kunskaper inom digital tjänste- och produktutveckling. 


Digitalisering av samhället

Vårt samhälle är under snabb utveckling och blir allt mer digitalt. Under det senaste decenniet har många företag lyckats utveckla sin traditionella verksamhet till en digitaliserad affärsmodell. Dessutom har företag med helt nya, IT-baserade affärsmodeller startats.

» Digitaliseringen av företag och dess verksamheter är utmanande, därför behövs det särskild kompetens hur detta ska göras på ett framgångsrikt sätt. « menar Professor Darek M Haftor, som driver forskningscentret Gunilla Bradley Centre for Digital Business vid Linnéuniversitetet och är en av initiativtagarna till programmet.


Från Umeå i norr till Malmö i söder,

Programmets utformning med semi-distans, vilket innebär att studenten själv via en lärplattform tar till sig merparten av utbildningen på egna valda tider, gör att deltagare från hela landet är intresserade. Deltagarna träffas sedan vid tre tillfällen per termin på CIL i Ljungby för workshops, seminarier och föreläsningar.


På plats i Ljungby

Nästa träff för programmet är fredagen 14 oktober, möjlighet att intervjua kursdeltagare och lärare finns vid 13.00.


KONTAKT

Darek M Haftor, MSc, PhD Professor Informatik, Linnéuniversitetet
Darek.Haftor@lnu.se


Magnus Hellgren, VD CIL
0733-74 75 18
magnus@cil.se

INSPIRATIONSWORKSHOP: Utveckla nya affärer med hållbarhet i fokus

Cirkulär Ekonomi & Innovation av affärsmodeller 

Fler och fler företag inser att innovation av nya produkter och arbetssätt behöver kompletteras med utveckling av affärsmodeller. Vissa företag lyckas genom att använda digitala teknologier på nya sätt, så att en mer hållbar användning av naturresurser uppnås. Detta fokus på hållbarhet i affärsmodeller är temat för föreliggande workshop. 

Under workshopen får du inspiration till utveckling av egna affärsmodeller genom; 

• exempel på företag som lyckats med innovation av affärsmodeller för ett hållbart resursnyttjande 

• exponering av tumregler för hur man kan tänka i arbetet med innovation av affärsmodeller 

samt diskussioner av deltagarnas egna erfarenheter och funderingar. 

 

Workshopen genomförs: 

• 24 november 13.15 – 15.00 vid CIL, Garvaren plan 2, Ljungby. 

• workshopen är kostnadsfri, vi bjuder på kaffe och smörgås 

• anmälan till magnus@cil.se – först till kvarn 

 

Kontaktperson 

Magnus Hellgren, VD CIL magnus@cil.se 0733- 74 75 18 

 

Workshopen arrangeras genom ett samarbete mellan CIL, Centrum för Informationslogistik, Vinnova och Gunilla Bradley Centrum för Digitala Affärer vid Linnéuniversitetet. 

CIL satsar på en aktiv roll i Made in Sweden 2030

I föregående vecka genomfördes en workshop på CIL i temat ”Hur kan CIL bidra till att realisera Made in Sweden 2030”. Inbjudna var representanter från näringsliv, universitet och forskning.

Made in Sweden 2030 är ett nationellt initiativ som utgör grunden för långsiktiga insatser som stärker produktion av varor och tjänster i Sverige 2030. Sverige är idag ett av världens starkaste produktionsländer, för att behålla denna position och vara fortsatt konkurrenskraftiga i vår föränderliga omvärld krävs det en fortsatt satsning på långsiktiga, strategiska program som stärker innovation, forskning och utbildning inom industrin. Agendan är framtagen av Teknik- företagen i nära samarbete med Svenska Produktionsakademien, Swerea IVF, Chalmers, KTH och IF Metall.*

Onsdagen 14 september genomfördes en workshop på CIL med syfte att besvara hur CIL kan ta en aktiv roll, och bidra till att realisera Made in Sweden 2030. Inspel från forskning vid Linnéuniversitetet, Jönköping University och SWEREA/IVF blandades med goda exempel från regionen genom föredragshållare som landshövding Kristina Alsér och ett flertal företags- och kommunrepresentanter.

Diskussionerna under dagen kan sammanfattas i att det finns pusselbitar som CIL både kan och bör lägga till i sin verksamhet såsom; ledarskap för innovation, logistik och mer flexibla utbildningar för att nämna några.


Vill du veta mer om CILs roll i att realisera Made in Sweden 2030? 

Kontakta Magnus Hellgren, VD CIL

0733-747518 magnus@cil.se   *Information hämtad från http://stratresearch.se/wp-content/uploads/made-in-sweden-2030_produktion.pdf 

Seminarium: Framtidens industri

Vart är vi på väg och varför? 

 

Välkommen till ett spännande seminarium om Framtidens industri - trender, scenarier och möjligheter för den svenska industrins konkurrenskraft.

Swerea har under 2015 genomfört en studie om framtidens industri med fokus på drivkrafter, trender och scenarier som påverkar svenskbaserad industris konkurrenskraft. Resultaten från denna studie, som gjordes ihop med Kairos Future, förmedlas under seminariet.

Föreläsningen behandlar frågor som; Vad behövs för att göra svensk industri konkurrenskraftig? Kan ett fokus på framtidsperspektivet vara basen för den tillämpade forskningen så att när behovet uppkommer, finns kompetensen och tekniken. Vad kommer vara avgörande för ett företags konkurrenskraft lokalt, regionalt och internationellt.

Vi kommer även att få en presenation av Swerea och deras uppdrag, kunskapsområden och samarbetsformer.

 

Föreläsare är Göran Carlsson, Koncernchef Swerea samt Peter Bökmark, avdelningschef Swerea IVF

Onsdagen den 18 maj
kl 7.30-9.00
På Högskolecentrum, Garvaren Ljungby

 

Kostnadsfritt och vi bjuder på frukost!

 

Anmäl dig på frukost(a)cil.se

Vi söker Näringslivsansvarig

Vår Näringslivsansvarige går mot nya utmaningar och vi söker nu hans ersättare till Ljungby. Tjänsten innebär ansvar för vårt arbete med partnerföretag och företagskontakter. Vi söker dig som trivs i en mindre organisation, med breda arbetsuppgifter, där du får stor möjlighet att påverka din roll.

 

Tjänstebeskrivning

Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter, både strategiska och operativa, inom vårt arbete med partnerföretagsverksamhet. På CIL är alla utbildningar framtagna ihop med näringslivet. Våra studenter arbetar med tillämpade projekt och får spendera minst en femtedel av studietiden på ett företag. Som Näringslivsansvarig har du huvudansvar för arbetet med detta. 

Tjänsten innebär en blandning av utvecklingsprojekt och rutinmässiga arbetsuppgifter och drivs ofta som projekt, där du är projektledare. Det fordrar att du är drivande och självgående, samtidigt en inspirerande lagkamrat som gillar teamarbete. Vi lägger stor vikt vid din inställning och dina personliga egenskaper.


Exempel på arbetsuppgifter;

·         Utveckla och upprätthålla ett rikt kontaktnät inom näringslivet. 

·         Samordna studenter, universitet och näringsliv kring utbildning och praktik.

·         Ordna praktik, gästföreläsningar, studiebesök m.m.

·         Ansvara för genomförande och utveckling av CIL-karriär – ett program för coachning av studenter inför deras entré i yrkeskarriären.

·         Driva utvecklingsfrågor inom utbildningsråd m.m.

·         Möta och stötta studenter angående studier och grupparbete.

·         Samverka med andra samhällsaktörer kring frukostseminarier m.m.

·         Vara en del av det strategiska arbetet av CIL.


Kvalifikationer

Högskoleutbildning inom lämpligt område (ex Ekonomi, HR, Pedagogik)  

Relevant arbetslivserfarenhet (Tidigare arbete med eftergymnasial utbildning är meriterande, dock inte ett krav). 

Du är en god kommunikatör som uttrycker dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska.


Personliga egenskaper

Vi söker en social och entreprenöriell person, som är självständig, kreativ och drivande. Vidare är det viktigt att du är receptiv och lyhörd för behov hos studenter och företag. Meriterande om du är van vid att arbeta med unga människor. Andra viktiga egenskaper är stresstålighet, strukturerad, ansvarstagande och noggrann. 


Varaktighet/Arbetstid: Tillsvidareanställning, Heltid 100% 


Tillträde: 8 augusti 2016 eller enligt överenskommelse.


Placeringsort: Ljungby, resor inom tjänsten förekommer


Lön: Månadslön


Ansökan: Sista ansökningsdag: 2016-05-29

Skicka CV och personligt brev till magnus@cil.se 


För mer information om tjänsten, kontakta:

Magnus Hellgren, VD

0733-74 75 18

magnus@cil.se  


Vi undanber oss samtal från säljare av platsannonser, rekryterare och dyl.

Välkommen på invigning!

Forskningsprojekt mellan Kalmar, CIL & Linnéuniversitetet

I samarbete mellan Kalmar, CIL och Linnéuniversitetet initieras ett forskningsprojekt där fokus är kunskapsutveckling inom temat: 

  • Kommersialisering av digitala tjänster för truckar och terminaltraktorer, samt dess möjliggörande av affärsmodeller och arbetssätt.

  

Varmt välkommen till invigningen!

Var: CIL, Garvaren plan 2 Ljungby, sal Strålfors
När: 7 april, 10.30
Anmäl ditt deltagande till
info@cil.se

Samarbetet realiseras genom etablering av ett antal forskartjänster vid Linnéuniversitetet (s.k. postdoc-tjänster). Den övergripande målsättningen med forskningsprojektet är att utveckla ny kunskap inom temat digitala tjänster för industriella produkter. Detta sker genom koordinering av den kompetens och erfarenhet inom digitala tjänster för industriella maskiner som finns inom Kalmar, samt specifik kompetens inom digitala affärer och det vetenskapliga arbetssätt som forskargruppen Gunilla Bradley Centre for Digital Business vid Informatikinstitutionen, Linnéuniversitetet har.

 

Kontakt

Darek M Haftor, MSc, PhD Professor Informatik, Linnéuniversitetet 0470-70 8836 darek.Haftor@lnu.se

Dan Pettersson, Senior VP Kalmar Mobile Equipment  070-657 6062 dan.pettersson@kalmarglobal.com

Magnus Hellgren, VD CIL 0733-74 75 18 magnus@cil.se 


För frågor om invigningen kontakta Maja Karlberg, 0737-28 23 23 maja@cil.se

 

 

Kalmar

Kalmar har det största utbudet av lösningar och tjänster för lasthantering för hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Kalmar är branschledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering. Var fjärde rörelse runt om i världen hanteras av Kalmar. Genom sin omfattande produktportfölj, sitt globala servicenätverk och sin förmåga att smidigt integrera olika terminalprocesser förbättrar Kalmar effektiviteten för varje rörelse. www.kalmarglobal.com

 

Kalmar ingår i Cargotec. 2015 var Cargotecs (Nasdaq Helsingfors: CGCBV) försäljning totalt cirka 3,7 miljarder euro och antalet anställda uppgår till nära 11 000 personer. www.cargotec.com

 

CIL, Centrum för Informationslogistik

CIL arbetar med utbildning och forskning och bygger på ett nära samarbete mellan Linnéuniversitetet, regionens näringsliv och offentliga sektor. CIL leds av en styrelse som består av representanter från dessa organisationer samt Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Högskolan i Halmstad.


Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet blidades år 2010 genom ett samgående av Växjö universitetet och Högskolan i Kalmar. Linnéuniversitetet uttryckta strävan är bl.a. att bedriva en verksamhet med tydlig samhällelig närhet och nytta, vilket inkluderar nära samverkan med näringslivet och dess industrier. Sedan 2012 genomförs det vid Linnéuniversitetet kvalificerad forskning inom temat ’digitala affärer’, som avser utveckling av ny kunskap med avseende på hur användningen av digitala teknologier ger upphov till ekonomiskt värdeskapande.

 

Utbildning i verkligheten - verksamhetsförlagd projekttermin

Företaget styr innehållet i projektterminen, som ska bygga på ett verkligt behov. Syftet är att studenterna under terminen ska tillämpa kunskaper och färdigheter i skarpt läge, det vill säga arbeta med det som de har lärt sig dittills under utbildningen.

-       Vi ser väldigt goda resultat för både företag och studentens personliga utveckling genom att arbeta med verksamhetsförlagd praktik, menar Jonas Jansson, CIL som sedan 2008 hjälpt och stöttat studenter med partnerföretagskontakter.

Jonas roll vid arbetet med projektterminen är att hjälpa till med den första kontakten med ett företag samt sälja in och berätta om utbildningen. Sedan är det studenternas ansvar att sälja in sig själva och sin kompetens.

 

Under den femte terminen (av totalt sex) medverkar studenterna på kandidatutbildningarna Informationslogistik 180hp samt International Sales & Marketing 180hp i ett pågående utvecklingsarbete eller projekt på ett partnerföretag. För flertalet studenter blir även examensarbetet en naturlig följd på projektterminen.

 

3 tips från Jonas när du söker praktikplats 

  1. Vad har varit intressant under utbildningen? Vad vill du göra efter examen?
  2. Vilket företag vill du hamna på? Har du några drömmar? Vad är strategiskt, praktiskt?
  3. Lägg ner tid på din ansökan! Var noga med att beskriva din utbildning och ge förslag på projekt som du kan tänka dig att arbeta med. Då blir det lättare för det mottagaren att se hur (om) du passar in i deras organisation.

 

  

Vill du veta mer om hur vi arbetar med Partnerföretag?

Jonas Jansson, Näringslivsansvarig

Mobil: 0730-23 55 18

jonas@cil.se

 

 

KONTAKTA OSS
Hör av dig om du har frågor om antagning eller andra Studiefrågor.
info@cil.se eller 0372- 78 00 20
Fler kontaktuppgifter
PRESSKONTAKT
Magnus Hellgren, VD
E-post: magnus@cil.se
0372-780021
Maja Karlberg, Marknadsansvarig
E-post: maja@cil.se
0372-780023
Kontaktperson för CILs grafiska profil (logotyper mm) är Maja Karlberg.
Kontakta oss
Har du frågor om våra utbildningar eller något annat,
välkommen att höra av dig!
Ring eller maila
info@cil.se eller 0372-78 00 20

Lokalbokning och reception
info@cil.se eller 0372-78 00 27
Följ oss
CIL, Centrum för Informationslogistik
Stationsgatan 2, Garvaren
341 60 Ljungby
Karta