Nyheter

Yrkeshögskola och akademiska utbildningar - CIL i Ljungby


 

 
Robotlyftet – utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering!
Under perioden 2019 - 2021 kan små och medelstora industriföretag i Sverige ta del av Robotlyftet - ett stöd för utvärdering och utveckling inom automation och robotisering. Robotlyftets organisation täcker hela Sverige. Företag från norr till söder får en egen regional kontakt.

Robotlyftet ger ditt företag:

  • Kartläggning och analys av nuvarande produktionsprocess och affärsmodell – en s k Förutsättningsstudie med fokus på automation och robotisering.
  • Automationscheck – ni kan ansöka om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverkningen i ert företag mot högre grad av automatisering eller robotisering. Ni får hjälp med ansökan, och information om hur checken kan användas.
  • Utbildning i beställarkompetens. Automation och robotisering innebär investeringar. Ni får utbildning för att bli bra beställare.
  • Kunskapsmöten om robotisering och automation. Runt om i landet arrangeras seminarier och workshops som ger kunskaper, viktiga kontakter och en överblick över möjligheterna med automation och robotisering.
 
Röst från ett företag som fått stöd i en inledande pilotstudie, upplagd enligt Robotlyftet:
”Vi hade sedan tidigare lokaliserat en flaskhals i vår produktion. Det blev ett verkligt lyft när vi kom med i pilotstudien och kunde diskutera vår situation med duktiga konsulter. Vi ser att vi – och övrig industri – måste effektivisera. Vi har nu en plan för en omfattande robotinvestering. Nästa steg är att söka stöd för att kunna göra en upphandling. Vi måste bli bra beställare.” Magnus Larsson, vd på Hagabergs i Laxå

 
Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Läs mer här

http://iuc.se/robotisering-nasta-stora-satsning-inom-smart-industri/
http://iuc.se/robotlyft-stod-foretagen/Från Swepac i Ljungby till Montreal i Kanada

Vi är stolta över att berätta att två studenter från magisterprogrammet i maskinteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö kommer få sitt examensarbete presenterat på International Congress on Sound and Vibration i Montreal i Kanada. Studenterna har gjort sitt examensarbete med titeln ”Spatial vibration measurements - operating deflection analysis on the example of a plate compactor” i samarbete med Swepac i Ljungby.

Swepac, som är en av våra samarbetspartners, utvecklar och tillverkar markvibratorer som packar sand, grus, makadam, asfalt och betong. Studenternas projekt innebar att de mätte och spelade in vibrationer hos en fram- och backgående markvibrator under drift. Genom att kartlägga vibrationernas rörelsemönster i bottenplattan ökar förståelsen för hur maskinen fungerar och tar sig fram på olika markmaterial. En ökad kunskap om det dynamiska beteendet hos markvibratorns bottenplatta hjälper till att förbättra markvibratorns konstruktion och prestanda vilket ger Swepac möjlighet till effektiv produktutveckling.   

Till International Congress on Sound and Vibration kommer forskare och ingenjörer från hela världen för att dela med sig av sina senaste forskningsresultat och för att utbyta idéer och teorier. Varje år anordnas konferensen på olika platser runt om i världen. I år anordnas den för 26 gången och pågår mellan den 7 till 11 juli, då presenteras bland annat flera examensarbeten som har blivit granskade och utvalda av experter inom området.
 


Projekt SmeLand

SmeLand handlar om stöd till små och medelstora företag (SME) i Småland. Projektet är ett samverkansprojekt mellan IUC i Kalmar, Träcentrum i Nässjö och CIL i Ljungby, för att täcka industri och industrinära företag i de tre småländska regionerna Jönköping, Kronoberg och Kalmar. Målet med projektet handlar om att hitta en tydlig struktur och ett tillvägagångssätt för att ge starthjälp till företag i regionerna så att de kan påbörja sina förändrings- och förbättringsresor. Rent konkret betyder det att projektet ska skapa en ”best practise” och kvalitetssäkra hur företagsbesök, diagnoser (nulägesanalyser) och handlingsplaner sker och tas fram. Projektets tillvägagångssätt innebär att vi inventerar och analyserar ”alla” befintliga modeller och metoder samt samverkanspartnernas egna erfarenheter, för att hitta de nyckelmoment som verkligen fungerar och ger effekt hos företagen. Så projektets huvudaktivitet kommer bestå av att testa olika metoder och moment via företagsbesök och diagnoser för att skapa handlingsplaner med hög kvalitet. Parallellt med alla kontakter med företagen kommer det finslipas på ”best practise”.

Under tiden kompetensutvecklar vi både våra samverkans- och samarbetspartners och stärker förmågan att leverera stöd till företagen med hög kvalitet, allt inom ramen för Smart Industri. Dessa ”certifierade” individer kallar vi Industricoacher. Efter 18 månader har vi en validerad modell som har då testats på 70 SME-företag i Småland. Vi har dessutom ett nätverk för Industricoacherna på plats, där tillgång till metoder och verktyg finns samt möjlighet till erfarenhetsåterföring och vidare utveckling av modellen. Om ni kontaktar en Industricoach, så vet ni att ni får högkvalitativ hjälp att utveckla ert företag och er verksamhet.
 

SmeLand - aktuellt

2019-05-21   Upphandling av samarbetspartners är annonserat via Visma TendSign (Ref.nr. 19/54)
2019-05-16   Nytt presentationsmaterial om SmeLand är framtaget - Läs mer
2019-03-20   Nätverket för certifierade Industricoacher har bildats 

Kontaktperson för projektet

Malin Erikson
0372-78 00 24
malin@cil.se
Kontakta oss
Har du frågor om våra utbildningar eller något annat,
välkommen att höra av dig!
Ring eller maila
info@cil.se eller 0372-78 00 20

Lokalbokning och reception
garvet@cil.se eller 0372-78 00 27
Följ oss
CIL, Centrum för Informationslogistik
Stationsgatan 2, Garvaren
341 60 Ljungby
Karta