Nyheter

Yrkeshögskola och akademiska utbildningar - CIL i Ljungby

Anmälan öppnar till Sjuksköterskeprogrammet

Den 15 september öppnar anmälan till vårterminen 2018. 

Anmälan är öppen i en månad och stänger den 15 oktober. 

Välkommen till Informationslogistikprogrammet

Om du har sökt och blivit antagen till Informationslogistikprogrammet (180 hp) på CIL i Ljungby vill vi med detta brev hälsa dig varmt välkommen och ge dig lite kort och mycket viktig information inför terminsstarten.

Introduktionsmöte

Måndag 28 augusti klockan 10.00 hälsar vi dig och dina kursare välkomna till studierna och ger en överblick över utbildningen i Sal röd, Garvaren plan 2 (Stationsgatan 2, Ljungby). Vi hanterar upprop, registrering och andra praktiska saker.

Eftermiddag och kväll kommer vi att ägna oss åt olika teambuilding- aktiviteter. Vi kommer både att vara inom- och utomhus. Detta genomförs tillsammans med de nya studenterna på utbildningen International Sales & Marketing och Sjuksköterskeprogrammet. Ta med oömma kläder och sköna skor efter väder. Räkna med att dagen avslutas runt kl 22.00 Meddela ullamargarethe@cil.se om du har särskilda önskemål kring kost, allergier o dy.

Introduktionsveckan

Under första veckan kommer du att få praktisk information om att vara student vid CIL och i Ljungby. Introduktion till programmet och den första kursen får du också. Den första terminen kommer du att läsa en kurs, som heter Introduktion till Informationslogistik. I denna kurs kommer du att introduceras till ämnet Informationslogistik och lära dig grunderna inom IT och verksamheter. Du lär också känna det partnerföretag som du kommer att följa under hela utbildningen. Schema för de första veckorna hittar du här (https://se.timeedit.net/web/hcly/db1/student/ri1w1XQQ8YZZ7YQf5Q081Y4 1y7.html )

Skaffa studentkonto och registrera dig

Din utbildning genomförs på Centrum för Informationslogistik som ligger i Ljungby. Detta med anledning av det, genom hela utbildningen, nära samarbetet med näringslivet i denna region. Utbildningen tillhör Linnéuniversitetet (LNU) och inför din studiestart finns det ett antal saker du behöver känna till som ny student vid Linnéuniversitetet.

Du behöver ha ett studentkonto för att kunna registrera dig. På Lnu.se/nystudent finns information om hur du gör. Registrering krävs för att du ska kunna påbörja den utbildning som du har blivit antagen till.

Förhinder

Är du förhindrad att delta vid introduktionstillfället, men ändå önskar behålla din plats på utbildningen kontakta: ullamargarethe.carlsson@lnu.se. Önskar du inte längre behålla din plats på utbildningen, vänligen kontakta hanna.danielsson@lnu.se

Welcome to the International Sales and Marketing Program (ISM)

Welcome to the International Sales and Marketing Program (ISM)

Linnaeus University and CIL are very pleased to welcome you as a new student at ISM.

Compulsory introduction-session: Monday, August 28 2017

We will meet at the ISM premises, Garvaren (Stationsgatan 2, 341 60 Ljungby) at 10.00 for roll call and registration. You will get an insight in to your upcoming studies and get the chance to meet with staff and your new classmates. We will have lunch (invitational) together and the afternoon/evening will include various introduction activities.

If you know that you will not be able to attend to the introduction meeting, please notify me by email (see below) as soon as possible.

During the first couple of weeks, you will have the opportunity to participate in many daily and evening activities outside your regular schedule.

A draft version of the schedule is available at:

https://se.timeedit.net/web/hcly/db1/student/ri1w1XQQ8YZZ7YQf5Q089Y41y7.ht ml.

A complete version of the schedule will be published mid August.

Have you applied for an apartment?

If not, you should immediately register to enter the housing queue at www.hcly.se.

International students need to apply for a residence permit before your arrival in Sweden! You will find information in English and application forms at the website www.migrationsverket.se/info/start_en.html

Welcome to an exciting time at ISM!

Peter Caesar

Program Coordinator ISM

peter.caesar@lnu.se 

Informationsdag för nya sjuksköterskestudenter måndag 28 augusti

Program

Kl. 08.45 Lokal information i Växjö respektive Ljungby, sändning startar 09.00

Kl. 09.00 Programansvarig Jenny Lovebo hälsar välkommen

Kl. 09.15 Studievägledare Ingrid Bonnevier och utbildningsadministratör Dennis Persson presenterar sig

Kl. 09.30 Lektor Judy Chow om internationaliseringsarbetet på institutionen

Kl. 09.45 Linnéstudenterna informerar om sin verksamhet, bl.a. buddies och vänfamiljer

Kl. 10.15 Paus

Kl. 10.30 Skyddsombud Mikael Andersson informerar om brandskydd

Kl. 10.45 IT-ansvarig Mikael Andersson informerar om IT

Kl. 11.15 Utbildningsföreningen S.MI.SK informerar

Kl. 11.30 Lunchpaus

Kl. 12.30 Studenthälsan, Annika Axelsson informerar

Kl. 12.45 Universitetsbiblioteket, Henrik Evertsson, texthandledare, och Ida Henriksson, kontaktbibliotekarie, informerar

Kl. 13.05 Växjö: Möjlighet att följa med på rundvandring på Linnéuniversitetet och Campus tillsammans med representanter från utbildningsföreningen S.MI.SK

Ljungby: Aktiviteter på CIL och med studentföreningen FAST fram till ca kl. 22 För kontaktuppgifter och eventuell justering i programmet se: Lnu.se

 

Sal Weber, Campusområdet, Växjö

Ljungbergsalen, CIL, Ljungby

Varmt välkomna! 

Höstterminens nya studenter välkomnas på Högskolecentrum

Den 28/8 2017 välkomnas de nya studenterna på HCLY (Högskolecentrum Ljungby) av Ljungbys kommunchef, Jonas Jönsson och kommunstyrelsens ordförande, Magnus Gunnarsson (M).

Välkomsttalet beräknas hållas kl:13.15, i Strålforssalen på Högskolecentrum (Garvaren).

Det är första omgången av sjuksköterskor som startar på CIL, Centrum för Informationslogistik, denna höst. Sjuksköterskeprogrammet kommer att starta både på höstterminen och vårterminen.

 

Nästa ansökningsperiod öppnas redan den 15 september och stänger den 15 oktober.

 

Dessa program startar på HCLY höstterminen 2017:

Informationslogistik

International Sales & Marketing

Digital Affärsutveckling

Sjuksköterskeprogrammet

Fältservicetekniker Mobila Arbetsmaskiner

 

 

Media är varmt välkomna för att fotografera och skriva om händelsen.

 

För mer information, kontakta Magnus Hellgren, vd på CIL, tel: 0372-78 00 21

Sista svarsdag

Den 28 juli kl. 24.00 är det sista chansen att svara på ditt antagningsbesked. 

Antagningsbesked med svarskrav

På eftermiddagen den 13 juli publiceras antagningsbeskedet för hösten 2017.

Välkommen till examen på CIL!

Fredagen den 2 juni tar studenter på treåriga kandidatprogrammet i Informationslogistik, studenter på det internationella kandidatprogrammet International Sales & Marketing samt studenter på tvååriga magisterprogrammet Digital Affärsutveckling examen. 

 

Informationslogistik, IL14 

Slutredovisning, C-uppsats

1 juni 10.00-17.00, Sal röd

 

International Sales & Marketing, ISM14

Slutredovisning, Bachelor Thesis

1 juni 9.00-17.00, ISM-salen

 

Digital Affärsutveckling, ILM14

Slutredovisning Examensarbete 

2 juni 9.00-17.00, Ljungbergssalen

 

Gemensam Examensceremoni för samtliga program

2 juni 16.00 - 17.30, Strålforssalen

 

Varmt välkomna! 

Frukostmöte med fokus på ett aktivt styrelsearbete

Vad är modernt styrelsearbete? Hur kan det vara en konkurrensfördel? Vad är på gång? Detta är frågor som besvarades av Johan Markstedt från Styrelseakademin sydost under morgonens möte.
 

Peter Caesar gästföreläsare under International Sales Week i Nederländerna

Peter Caesar (programansvarig och lärare för International Sales & Marketing) medverkar under denna vecka som gästföreläsare under ISW (International Sales Week) i Arnhem, Nederländerna. Peter har blivit inbjuden av en konstellation av universitet i Europa med program riktade mot företagsförsäljning. ISW handlar om att skapa en möjlighet för studenter från dessa universitet att träffas och interagera - och att konkurrera. Peters deltagande är ett första steg mot att låta elever från ISM (International Sales & Marketing, Ljungby) bli en del av det här evenemanget. Målet är att få upp till 10 ISM-studenter per år att delta under ISW från 2018 och framåt. För närvarande kommer deltagande studenter/universitet från Nederländerna, Belgien, Finland och Österrike.

KONTAKTA OSS
Hör av dig om du har frågor om antagning eller andra Studiefrågor.
info@cil.se eller 0372- 78 00 20
Fler kontaktuppgifter
PRESSKONTAKT
Magnus Hellgren, VD
E-post: magnus@cil.se
0372-780021
Kontakta oss
Har du frågor om våra utbildningar eller något annat,
välkommen att höra av dig!
Ring eller maila
info@cil.se eller 0372-78 00 20

Lokalbokning och reception
info@cil.se eller 0372-78 00 27
Följ oss
CIL, Centrum för Informationslogistik
Stationsgatan 2, Garvaren
341 60 Ljungby
Karta