Peter Caesar gästföreläsare under International Sales Week i Nederländerna

Peter Caesar (programansvarig och lärare för International Sales & Marketing) medverkar under denna vecka som gästföreläsare under ISW (International Sales Week) i Arnhem, Nederländerna. Peter har blivit inbjuden av en konstellation av universitet i Europa med program riktade mot företagsförsäljning. ISW handlar om att skapa en möjlighet för studenter från dessa universitet att träffas och interagera - och att konkurrera. Peters deltagande är ett första steg mot att låta elever från ISM (International Sales & Marketing, Ljungby) bli en del av det här evenemanget. Målet är att få upp till 10 ISM-studenter per år att delta under ISW från 2018 och framåt. För närvarande kommer deltagande studenter/universitet från Nederländerna, Belgien, Finland och Österrike.

Kontakta oss
Har du frågor om våra utbildningar eller något annat,
välkommen att höra av dig!
Ring eller maila
info@cil.se eller 0372-78 00 20

Lokalbokning och reception
garvet@cil.se eller 0372-78 00 27
Följ oss
CIL, Centrum för Informationslogistik
Stationsgatan 2, Garvaren
341 60 Ljungby
Karta