Välkommen till Informationslogistikprogrammet

Om du har sökt och blivit antagen till Informationslogistikprogrammet (180 hp) på CIL i Ljungby vill vi med detta brev hälsa dig varmt välkommen och ge dig lite kort och mycket viktig information inför terminsstarten.

Introduktionsmöte

Måndag 28 augusti klockan 10.00 hälsar vi dig och dina kursare välkomna till studierna och ger en överblick över utbildningen i Sal röd, Garvaren plan 2 (Stationsgatan 2, Ljungby). Vi hanterar upprop, registrering och andra praktiska saker.

Eftermiddag och kväll kommer vi att ägna oss åt olika teambuilding- aktiviteter. Vi kommer både att vara inom- och utomhus. Detta genomförs tillsammans med de nya studenterna på utbildningen International Sales & Marketing och Sjuksköterskeprogrammet. Ta med oömma kläder och sköna skor efter väder. Räkna med att dagen avslutas runt kl 22.00 Meddela ullamargarethe@cil.se om du har särskilda önskemål kring kost, allergier o dy.

Introduktionsveckan

Under första veckan kommer du att få praktisk information om att vara student vid CIL och i Ljungby. Introduktion till programmet och den första kursen får du också. Den första terminen kommer du att läsa en kurs, som heter Introduktion till Informationslogistik. I denna kurs kommer du att introduceras till ämnet Informationslogistik och lära dig grunderna inom IT och verksamheter. Du lär också känna det partnerföretag som du kommer att följa under hela utbildningen. Schema för de första veckorna hittar du här (https://se.timeedit.net/web/hcly/db1/student/ri1w1XQQ8YZZ7YQf5Q081Y4 1y7.html )

Skaffa studentkonto och registrera dig

Din utbildning genomförs på Centrum för Informationslogistik som ligger i Ljungby. Detta med anledning av det, genom hela utbildningen, nära samarbetet med näringslivet i denna region. Utbildningen tillhör Linnéuniversitetet (LNU) och inför din studiestart finns det ett antal saker du behöver känna till som ny student vid Linnéuniversitetet.

Du behöver ha ett studentkonto för att kunna registrera dig. På Lnu.se/nystudent finns information om hur du gör. Registrering krävs för att du ska kunna påbörja den utbildning som du har blivit antagen till.

Förhinder

Är du förhindrad att delta vid introduktionstillfället, men ändå önskar behålla din plats på utbildningen kontakta: ullamargarethe.carlsson@lnu.se. Önskar du inte längre behålla din plats på utbildningen, vänligen kontakta hanna.danielsson@lnu.se

Kontakta oss
Har du frågor om våra utbildningar eller något annat,
välkommen att höra av dig!
Ring eller maila
info@cil.se eller 0372-78 00 20

Lokalbokning och reception
garvet@cil.se eller 0372-78 00 27
Följ oss
CIL, Centrum för Informationslogistik
Stationsgatan 2, Garvaren
341 60 Ljungby
Karta