Öppna seminarier ökar utbytet
mellan högskola och näringsliv

Seminarierna vänder sig både till partnerföretag, studenter och andra företag och organisationer.
Yrkeshögskola och akademiska utbildningar - CIL i Ljungby
Vi anordnar seminarier inom våra utbildningsområden informationslogistik, Marknadsföring & Försäljning och Produktionsutveckling.

Kommande seminarier

17 maj: Frukostmöte - Aktivt styrelsearbete
- Idag en konkurrensfördel, imorgon en hygienfaktor

Det finns en traditionell syn på vad styrelsearbete är och hur det ser ut. 

 

Äldre män som granskar och kontrollerar så att det är ordning och reda i företaget. 

Något som främst större och komplexa företag har behov av.

 

Än så länge är det fortfarande så att få små och medelstora företag bedriver ett 

aktivt styrelsearbete och går då miste om en viktig funktion i den svenska 

bolagsstyrningsmodellen. På en marknad när få företag jobbat långsiktigt och

strategiskt blir styrelsen ett konkurrenskraftigt verktyg men vad händer med de 

företag som imorgon inte hänger med i den utvecklingen?

 

Kom och lyssna om

·         Vad är modernt styrelsearbete?

·         Hur kan det vara en konkurrensfördel?

·         Vad är på gång?

·         Tips för ett bättre styrelsearbete

 

Föreläsare är Johan Markstedt från Styrelseakademin sydost.

 

 

Onsdagen den 17 maj kl 7.30-9.00

Högskolecentrum på Garvaren i Ljungby

 

Kostnadsfritt och som vanligt startar vi med kaffe och en macka.
Föreläsningen startar ca 7.45

 

Anmäl dig via e-post frukost@cil.se eller ring 0372-78 00 10

senast den 15 maj kl 12.00

 

Välkommen till mötesplatsen för

inspiration och nätverkande!

 

Samverkan mellan

Idé & ResursCentrum

CIL – Centrum för informationslogistik

Handelskammaren

Ljungby Business Arena

Ljungby kommun

19 april: Frukostmöte - Bättre försäljning och marknadsföring

Bygg upp företagets kunderbjudande med rätt faktorer och öka företagets nykundsförsäljning.

Här finns flera lärdomar att göra för utvecklingen av ditt 

företag. PR handlar inte bara om press och media, det är även företagets 

kundrelationer. Att se kommunikation och marknadsföring som viktiga för 

hela företagets utveckling gynnar också tillväxt och framgång.

 

Kom och lyssna om

·         Viktiga faktorer vid försäljning till ny kund

·         Omvärldsbevakning med säljfokus

·         Relationer och PR

·         Kommunikation och marknadsföring

 

Inspiratörer är Sebastian Bocaciu från Bravo entrepreneurial Hub och

Jeanette Johansson från Företagsfabriken i Kronoberg. Tillsammans har
de många års erfarenhet av försäljning, marknadsföring och kommunikation.

 

 

Onsdagen den 19 april kl 7.30-9.00

Högskolecentrum på Garvaren i Ljungby

 

Kostnadsfritt och som vanligt startar vi med kaffe och en macka.
Föreläsningen startar ca 7.45

 

Anmäl dig via e-post frukost@cil.se eller ring 0372-78 00 10

senast den 17 april kl 12.00

 

Välkommen till mötesplatsen för

inspiration och nätverkande!

 

Samverkan mellan

Idé & ResursCentrum

CIL – Centrum för informationslogistik

Handelskammaren

Ljungby Business Arena

 

Ljungby kommun

 

24 november: Utveckla nya affärer med hållbarhet i fokus (Workshop)

Cirkulär Ekonomi & Innovation av affärsmodeller 

Fler och fler företag inser att innovation av nya produkter och arbetssätt behöver kompletteras med utveckling av affärsmodeller. Vissa företag lyckas genom att använda digitala teknologier på nya sätt, så att en mer hållbar användning av naturresurser uppnås. Detta fokus på hållbarhet i affärsmodeller är temat för föreliggande workshop. 

Under workshopen får du inspiration till utveckling av egna affärsmodeller genom; 

• exempel på företag som lyckats med innovation av affärsmodeller för ett hållbart resursnyttjande 

• exponering av tumregler för hur man kan tänka i arbetet med innovation av affärsmodeller 

samt diskussioner av deltagarnas egna erfarenheter och funderingar. 
 

Workshopen genomförs: 

• 24 november 13.15 – 15.00 vid CIL, Garvaren plan 2, Ljungby. 

• workshopen är kostnadsfri, vi bjuder på kaffe och smörgås 

• anmälan till magnus@cil.se – först till kvarn 
 

Kontaktperson 

Magnus Hellgren, VD CIL magnus@cil.se 0733- 74 75 18 
 

Workshopen arrangeras genom ett samarbete mellan CIL, Centrum för Informationslogistik, Vinnova och Gunilla Bradley Centrum för Digitala Affärer vid Linnéuniversitetet. 

16 november: Skriva kommersiella avtal

Det är viktigt att kunna skriva korrekta avtal vid inköp eller försäljning. Vid kontraktsskrivning dyker det ofta upp olika frågeställningar som kan handla om såväl juridik som affärsetik.

 

Du kommer att få praktiska råd och tips kring

  • hur du säkrar din affär och minimerar företagets risker
  • situationen vid avtalets ingående
  • olika vanliga avtalstyper
  • viktiga regleringar att ha med i ett avtal
  • med mera…

 

Föreläsare är Henrik Olofsson från RosholmDell Advokatbyrå, han är specialiserad på kommersiell avtalsrätt och arbetar dagligen med att hjälpa företag att förhandla om avtal för både köp och försäljning av varor och tjänster. 

 

Onsdagen den 16 nov

kl 7.30-9.00

På Högskolecentrum, Garvaren Ljungby

 

Kostnadsfritt och vi bjuder på frukost!

Anmäl dig på frukost (a)cil.se

 

Frukostmötena sker i samverkan mellan

CIL – Centrum för informationslogistik
Handelskammaren
Idé & ResursCentrum
Ljungby Business Arena
Ljungby kommun

19 oktober: Engagerad personal - vår framgångsfaktor

Med rätt motivation frigörs den outnyttjade kapaciteten.

Engagemangsfrågan är en av företagets framgångsfaktorer – och kanske rent av det som gör att de överlever på marknaden. Personal som tycker att det är roligt och känner sig motiverade till att gå till jobbet driver lönsamhet och utveckling framåt. Detta stöds i Gallups undersökning som visar att de anställdas inställning till jobbet sätter spår i bolagens siffror.

Du får ta del av hur du med oförändrade resurser ökar effekten genom att bygga företagskultur på Värderingar – Beteenden – Framgång.

 

Föreläsare Catarina Bachér från Bachér och Think Do & Grow. Förändringsledning och utvecklingsprocesser har varit Catarinas röda tråd genom sitt yrkesliv som ledare och VD i små och stora företag och arbetar idag med stöd och utvecklingsprogram för personlig ledarutveckling, team- och verksamhetsutveckling.

Onsdagen den 19 oktober kl 7.30-9.00

Högskolecentrum på Garvaren i Ljungby

 

 

Kostnadsfritt och vi bjuder på frukost!
Anmäl dig på frukost(a)cil.se

 

Frukostmötena sker i samverkan mellan

CIL – Centrum för informationslogistik
Handelskammaren
Idé & ResursCentrum
Ljungby Business Arena
Ljungby kommun

21 september: Automatisera vardagen i företaget!

Datorerna skulle ju få oss mer effektiva, men för många företagare skapar
datorerna extrajobb som tar tid ifrån vardagen. Vad händer om vi istället
låter datorerna göra det de är bra på - och effektiviserar vår vardag så vi
får mer tid över till sådant som är viktigt - som att driva våra företag?

 

David Elbe från Standout har jobbat inom IT-branschen i 15 år och har
många tips på hur du kan effektivisera din vardag med smarta prylar och tjänster. 

 

Onsdagen den 21 september kl 7.30-9.00

Högskolecentrum på Garvaren i Ljungby

 

 

Kostnadsfritt och vi bjuder på frukost!
Anmäl dig på frukost(a)cil.se

 

Frukostmötena sker i samverkan mellan

CIL – Centrum för informationslogistik
Handelskammaren
Idé & ResursCentrum
Ljungby Business Arena
Ljungby kommun

KONTAKTA OSS
Hör av dig om du har frågor om antagning eller andra Studiefrågor.
info@cil.se eller 0372- 78 00 20
Fler kontaktuppgifter
PRESSKONTAKT
Magnus Hellgren, VD
E-post: magnus@cil.se
0372-780021
Kontakta oss
Har du frågor om våra utbildningar eller något annat,
välkommen att höra av dig!
Ring eller maila
info@cil.se eller 0372-78 00 20

Lokalbokning och reception
info@cil.se eller 0372-78 00 27
Följ oss
CIL, Centrum för Informationslogistik
Stationsgatan 2, Garvaren
341 60 Ljungby
Karta