Öppna seminarier ökar utbytet
mellan högskola och näringsliv

Seminarierna vänder sig både till partnerföretag, studenter och andra företag och organisationer.
Yrkeshögskola och akademiska utbildningar - CIL i Ljungby
Vi anordnar seminarier inom våra utbildningsområden informationslogistik, Marknadsföring & Försäljning och Produktionsutveckling.

Kommande seminarier

21 mars: Frukostmöte - Varumärke - fortsatt viktigt?

Vad är varumärkets roll i digitaliseringens tid? 
Är varumärkets roll över eller är det viktigare än någonsin? 
Hur får du de digitala kanalerna att jobba för dig?

Vilka kanaler väljer man och varför?

Hur kan du arbeta konkret?

Vi får lyssna till hur Växjö Småland Airport arbetat med lanseringen
av den nya linjen Växjö-Amsterdam. 
 
Föreläsarna Fredrika H Ehrner och Mats Karlsson från kommunikationsbyrån
GoBrave i Växjö kommer att guida dig igenom den digitala djungeln och belysa
varumärkets roll i denna värld. Ni kommer också att få lyssna på en 
representant från Växjö Småland Airport hur de har arbetat med dessa frågor.

 

Onsdagen den 21 mars kl 7.30-9.00

Högskolecentrum på Garvaren i Ljungby

 

Kostnadsfritt och som vanligt startar vi med kaffe och en macka.
Föreläsningen startar ca 7.45

 

Anmäl dig via e-post frukost@cil.se eller ring 0372-78 00 10

senast den 19 mars kl 12.00

 

Välkommen till mötesplatsen för

inspiration och nätverkande!

 

Samverkan mellan

Idé & ResursCentrum

CIL – Centrum för informationslogistik

Handelskammaren

Ljungby Business Arena

Ljungby kommun

21 februari: Frukostmöte - Vågar och vill ditt företag växa snabbt och uthålligt?

Almi kommer under en ny tre års period att driva projektet Växarena 2.0
för att öka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft. 
Utifrån företagens behov erbjuds insatser och aktiviteter som är 
skräddarsydda för att stödja tillväxt.  
Almi berättar om de olika tillväxtprogrammens innehåll och vad några av 
de tidigare  118 stycken deltagande företagen har tyckt om tillväxt-
programmen och dess nytta.

Föreläsare är Elisabet Forslund, affärsrådgivare och projektledare på Almi.
Under morgonen får ni också lyssna på ett lokalt Ljungbyföretag som varit
med i projektet tidigare, vad det har givit dem och hur de nu fortsätter jobba
och tänker i sin verksamhet.

 

Onsdagen den 21 februari kl 7.30-9.00

Högskolecentrum på Garvaren i Ljungby

 

Kostnadsfritt och som vanligt startar vi med kaffe och en macka.
Föreläsningen startar ca 7.45

 

Anmäl dig via e-post frukost@cil.se eller ring 0372-78 00 10

senast den 19 februari kl 12.00

 

Välkommen till mötesplatsen för

inspiration och nätverkande!

 

Samverkan mellan

Idé & ResursCentrum

CIL – Centrum för informationslogistik

Handelskammaren

Ljungby Business Arena

Ljungby kommun

16 november: Skriva kommersiella avtal

Det är viktigt att kunna skriva korrekta avtal vid inköp eller försäljning. Vid kontraktsskrivning dyker det ofta upp olika frågeställningar som kan handla om såväl juridik som affärsetik.

 

Du kommer att få praktiska råd och tips kring

  • hur du säkrar din affär och minimerar företagets risker
  • situationen vid avtalets ingående
  • olika vanliga avtalstyper
  • viktiga regleringar att ha med i ett avtal
  • med mera…

 

Föreläsare är Henrik Olofsson från RosholmDell Advokatbyrå, han är specialiserad på kommersiell avtalsrätt och arbetar dagligen med att hjälpa företag att förhandla om avtal för både köp och försäljning av varor och tjänster. 

 

Onsdagen den 16 nov

kl 7.30-9.00

På Högskolecentrum, Garvaren Ljungby

 

Kostnadsfritt och vi bjuder på frukost!

Anmäl dig på frukost (a)cil.se

 

Frukostmötena sker i samverkan mellan

CIL – Centrum för informationslogistik
Handelskammaren
Idé & ResursCentrum
Ljungby Business Arena
Ljungby kommun

KONTAKTA OSS
Hör av dig om du har frågor om antagning eller andra Studiefrågor.
info@cil.se eller 0372- 78 00 20
Fler kontaktuppgifter
PRESSKONTAKT
Magnus Hellgren, VD
E-post: magnus@cil.se
0372-780021
Kontakta oss
Har du frågor om våra utbildningar eller något annat,
välkommen att höra av dig!
Ring eller maila
info@cil.se eller 0372-78 00 20

Lokalbokning och reception
garvet@cil.se eller 0372-78 00 27
Följ oss
CIL, Centrum för Informationslogistik
Stationsgatan 2, Garvaren
341 60 Ljungby
Karta