Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Att vara sjuksköterska innebär att möta människor i utsatta livssituationer med behov av vård. Idag är utbildningen både akademisk och yrkesinriktad. Den innehåller en spännande mix av teoretiska kurser och klinisk verksamhetsförlagd utbildning.

Magisterprogrammet 60 hp på CIL i Ljungby

Kort om programmet

Huvudämnet är vårdvetenskap och handlar om människan och hennes upplevelse av sin hälsa och ohälsa, sitt lidande och vård. Sjuksköterskeprogrammet syftar till att vara en utbildning som ger dig redskap att i mötet med patienten och dennes familj främja liv och hälsa och lindra lidande. Bärande idé är att vårdandet alltid tar sin utgångspunkt i patientens värld och att hälsa kan upplevas trots lidande.
Du får en utbildning som gör dig väl förberedd att medverka i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård både nationellt och internationellt. Du kommer att ges möjlighet till internationalisering via studentutbyte inom och utanför Europa. Programmet förbereder dig dels för fortsatta akademiska studier inom huvudområdet vårdvetenskap, dels ger det möjlighet att efter utbildningen fortsätta att studera till specialistsjuksköterska inom det område du finner mest intressant.

Utbildningen ges av Linnéuniversitetet vid CIL, Centrum för Informationslogistik i Ljungby. En del föreläsningar samt moment kommer att ges i Växjö.

Vad läser man?

Utbildningen till sjuksköterska är både akademisk och yrkesinriktad. Den innehåller en spännande mix av teoretiska kurser och klinisk verksamhetsförlagd utbildning. 

Utbildningen omfattar 180 hp motsvarande tre års heltidsstudier. Programmet innefattar huvudområdet vårdvetenskap 90 hp samt medicinsk vetenskap 37,5 hp. Dessutom innehåller programmet professionskunskap 52,5 hp. Samtliga kurser kan genomföras som teoretiska och/eller praktiska studier. Under utbildningen belyses hälsa och ohälsa ur ett internationellt, samhälls- och mångfaldsperspektiv.

Efter utbildningen

Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom många olika verksamheter med skiftande arbetsuppgifter och med människor i olika åldrar. Du kan arbeta inom kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och slutenvård samt andra verksamheter som t. ex. läkemedelsindustrin. Grunden i den legitimerade sjuksköterskans arbete är att främja hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande utifrån hur människan själv upplever det.

Studentröster

UTBILDINGSFAKTA
Start
Hösttermin 2020
Ansökan:
Längd
3 år
Studietakt:
100 %
Undervisning:
Helfart, Ljungby
Antal platser:
15
Anmälningskod:
LNU-04132
Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Examen:

Sjuksköterskeexamen samt filosofie kandidatexamen i vårdvetenskap. Sjuksköterskeexamen ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation.

Utbildningen ges av
KONTAKTA OSS
Hör av dig om du har frågor om antagning eller andra Studiefrågor.
info@cil.se eller 0372- 78 00 20
Fler kontaktuppgifter
ATT VARA STUDENT PÅ CIL
CIL i Ljungby är en mindre högskola med mycket personlighet och plats för individen.
Läs mer på Student på CIL
Kontakta oss
Har du frågor om våra utbildningar eller något annat,
välkommen att höra av dig!
Ring eller maila
info@cil.se eller 0372-78 00 20

Lokalbokning och reception
garvet@cil.se eller 0372-78 00 27
Följ oss
CIL, Centrum för Informationslogistik
Stationsgatan 2, Garvaren
341 60 Ljungby
Karta