Student på CIL

CIL i Ljungby är en mindre skola med mycket personlighet och plats för individen. Vi satsar mycket på våra studenter och har ambitiösa mål för kvalitet, goda studieresultat och förmåga att skapa resultat i arbetslivet.
En av våra viktigaste uppgifter är att se till att allt fungerar bra för dig under de krävande åren som student - bostad, fräscha lokaler, IT-miljö, engagemang och närhet. Under hela studietiden har du dessutom kontakt med våra partnerföretag. Det gör att du redan vid examen har arbetslivserfarenhet inom ditt område.
Dina studier är en investering, både i pengar, engagemang och tid och vi vill ge dig goda förutsättningar för att lyckas. På CIL möter vi dig som en individ - du blir inte bara en student i mängden.

Studentbostad

Vi ser till att du får en bra bostad under din studietid i Ljungby. Kommunen erbjuder vanliga lägenheter såväl som studentbostäder och alla ligger på bekvämt avstånd med cirka 5-15 minuters promenadväg till utbildningslokalerna. Söker du studentlägenhet? Kontakta info@ljungbybostäder.se för att se tillgängliga lägenheter på Kolvringen eller vid frågor. Skicka då även med ditt antagningsbevis i mailet så det går att se att du är antagen på CIL. 
 
Här hittar du mer information och anmälan i vårt bostadsförmedlingssystem. 

Studentföreningen FAST

FAST – Festligt Ambitiösa Studenter - är studentföreningen för samtliga studenter på Högskolecentrum Ljungby. FAST förgyller studentlivet i Ljungby med en mängd olika aktiviteter, såsom pubkvällar, sportevenemang, sittningar och de har alltid mycket kul på gång. Föreningen drivs av studenter från olika utbildningar på Högskolecentrum Ljungby och de har en god spridning av olika kunskaper och färdigheter.

Student i Ljungby

Ljungby kommun har ca 28 000 invånare varav drygt 16 000 bor i tätorten. Det är alltså en ganska liten stad med allt vad det innebär i form av närhet och greppbarhet. Eftersom Ljungby ligger ganska självständigt i förhållande till andra städer så finns det mesta på plats här. Men om du vill vidga dina vyer så är det bara sex mil till Växjö eller sju mil till havet vid Halmstad. Åker du bil tar det drygt en timme till Helsingborg och Danmark.
 
Precis som så många andra städer i samma storlek så är det anonyma och spontana nöjeslivet inte så stort. Trots detta finns det förvånansvärt många ställen att träffas på - pubar, restauranter och kaféer och det är ofta bra och välkända artister som uppträder här. Det finns också många andra saker du kan göra. Hundratals föreningar är öppna för nya medlemmar, och då handlar det inte bara om idrott. Är du naturintresserad är möjligheterna oändliga. Våra nuvarande studenter har naturligtvis sett till att det finns en fungerande studentpub med rimliga priser och bra drag.

Studiemedel

Som student på CIL är du berättigad studiemedel. Om du har fått studiemedel beviljat får du pengarna cirka en vecka efter att du blivit registrerad.
 
Registrerad blir du automatiskt om du kommer på introduktionsmötet. Om du inte kan vara med på introduktionsmötet måste du registrera dig på CIL senast en vecka efter terminsstart. 
Om du är student på någon av högskoleutbildningarna så registrerar vi också dina personuppgifter i Linnéuniversitetets studerandeadministrativa datasystem Ladok. Uppgifterna är offentliga och du kan också få utdrag ur registret. För mer information om studiemedel gå in www.csn.se

Studentröster

Malin Österberg, student
Malin Österberg studerar till sjuksköterska. Hon tycker att variationen mellan teori och praktik är bland de bästa med utbildningen.

 

Vad fick dig att söka utbildningen?
Jag har alltid velat arbeta med människor och jag ville plugga vidare. Hälso- och sjukvården intresserade mig men jag visste inte riktigt inom vilket område jag ville arbeta. När sjuksköterskeprogrammet öppnade i Ljungby kändes det som en spännande och bred utbildning och det lockade mig att söka! Nu känns det helt rätt och jag har hittat något som verkligen intresserar och utmanar mig.
 
Hur kan en dag se ut som student på sjuksköterskeprogrammet?
En vanlig dag kan innehålla föreläsningar eller seminarier på förmiddagen där vi sitter i klassrummet och lyssnar eller diskuterar och på eftermiddagen är vi på KTC (kliniskt träningscentrum) och övar på olika praktiska moment.

Vad läser du för kurs just nu?
Just nu läser jag en kurs som heter “I rörelse mot hälsa”. Då är vi på campus i Växjö och har hand om en egen hälsomottagning dit vem som helst kan boka tid för hälsosamtal och provtagningar. Det är vi studenter som sköter mottagningen och vi har även seminarium som handlar om hälsa från olika synvinklar.

Vilka andra kurser har du läst?
Vi har läst vårdvetenskapliga kurser där vi lär oss att se och vårda hela människan. Medicinska kurser där vi börjar med anatomi och den friska kroppen och sedan bygger på med fortsatta kurser som innehåller sjukdomar, farmakologi och läkemedelsberäkning. Vi har också olika praktikperioder där vi får komma ut i verksamheterna och göra det vi lärt oss i skolan och där våra teoretiska kunskaper flätas samman med de praktiska.

Vad är det bästa med utbildningen?
Att det är så varierande. Vi har både teoretiska kurser där det är mycket plugg och praktiska moment där vi övar på vårdtekniker och patientfall.
 
Vad är svårt/utmanande?
Det kan vara svårt att hitta sin pluggteknik i början, det som fungerar för någon fungerar inte för en annan. Det är viktigt att inte ge upp utan att fortsätta trots att man stöter på några hinder ibland.

Hur är det att vara student i Ljungby?
Vi är inte så stor klass i Ljungby och det gör att vi fått en bra gemenskap.
Eftersom det inte är så stora klasser får vi mycket plats och tid att öva på de praktiska momenten på KTC och behöver sällan trängas med varandra. Lärarna är alltid tillgängliga för frågor och för tips.

Vad vill du jobba med i framtiden? 
Jag vill självklart jobba som sjuksköterska. Efter examen vill jag börja på en avdelning i några år och förhoppningsvis specialisera mig när jag hittat det som intresserar mig lite extra.
 
Vad skulle du ge för tips och råd till de som funderar på att söka till sjuksköterskeprogrammet?
Om du funderar så sök! Det är en rolig och bred utbildning med blandade moment och mycket praktik. Du lär dig otroligt mycket om människan och utvecklas samtidigt själv.
Moa Skogelind, student
Moa Skogelind är 26 år och går just nu termin fyra av sex på Informationslogistikprogrammet. Hon bor och är uppvuxen i Ljungby och tycker det är bra att kunna studera i sin hemstad.

 

Vad fick dig att söka utbildningen?
Jag föll för bredden av de kurserna som utbildningen erbjuder. Som Informationslogistiker får man en helhetsförståelse över organisationer. Vi lär oss att kombinera och förstå hur bland annat teknik, kultur, system och logistik påverkar varandra. Vi blir generalister istället för specialister.  

Hur kan en dag se ut som student på CIL?
Det kan vara en kombination av föreläsningar, seminarium och rapportskrivning i grupp eller enskilt. Det har varit väldigt olika beroende på vilken kurs vi har läst och hur kursuppläggen har varit. Vissa kurser har krävt att partnergrupperna träffas mycket hela tiden, vissa mindre.

Vad läser du för kurs just nu?
Jag läser kursen affärs- och tjänsteutveckling just nu, där vi får en grundläggande kunskap och olika färdigheter för att analysera, utveckla och styra tjänster. En färdighet vi lär oss är att identifiera tidsläckage i processer (en mängd olika aktiviteter i en viss ordning) och omvandla det till hur mycket pengar företagen förlorar, samt ta fram kapaciteten för en process.

Vilka andra kurser har du läst?
Jag har bland annat läst projektledning som gav mig förståelse för arbetsprocessen i projekt. Jag hade dessutom rollen som projektledare vilket var en utmaning i sig. Vi blev tilldelade riktiga projekt som vi skulle arbeta med.
Kursen utvärdering & implementering gav mig förståelse för hur förändringar, system och dylikt kan implementeras. Samt insikten hur viktigt det är att verksamheter kontinuerligt måste utvärdera för att kunna veta vad som behövs förändras eller förbättras.

Berätta lite om partnerföretag, vad är det och hur fungerar det?
Detär ett företag som samarbetar med CIL. Vi studenter får med hjälp av vår handledare på partnerföretaget applicera de teorier och ämnen vi studerar på riktiga case i företaget. Det kan innebära kartläggning av en process eller att föreslå förbättringsförslag till verksamheten. Vid starten av varje kurs bokar alla grupper möte med sitt partnerföretag för att samla information som grund inför rapportskrivningen. Detta samarbete ger oss studenter möjlighet att utöka vårt kontaktnät och få en nära koppling till näringslivet.

På vilket företag ska du göra ditt verksamhetsförlagda projektarbete (T5)?
Jag kommer att genomföra mitt verksamhetsförlagda projektarbete från september 2019 till januari 2020 på logistikavdelningen på Electrolux Professional i Ljungby.

Vad har du för förväntningar på din T5?   
Att det ska vara ett ömsesidigt utbyte av kunskap, erfarenhet och utveckling mellan mig och mitt företag samt att jag kommer få en försmak inför min framtida arbetsroll som informationslogistiker.

Vad vill du jobba med i framtiden? 
Jag kan tänka mig att arbeta med flera olika saker. Jag tycker det är extra spännande och intressant med allt som rör utveckling, kartläggning och förbättringar av en verksamhet. Om så i system, kommunikation eller processer. Valmöjligheten är oändlig vilket gör att jag alltid kan utvecklas.

Vad skulle du ge för tips och råd till de som funderar på att söka utbildningen?
Informationslogistikprogrammet passar dig som vill förstå hur alla delar i en organisation hänger samman och påverkar varandra. Fördelen är att du får många olika kunskaper vilket gör att du kan söka många olika typer av tjänster efter utbildningen.

Har du funderingar kring utbildningen kan du alltid kontakta skolan eller tidigare studenter och ställa frågor. Funderar du på om du ska börja studera nu eller nästa år, så är mitt råd att söka in oavsett. Mycket kan hända på några månader och det är bittert att ångra sig efteråt. Tacka hellre nej till en plats än att inte söka alls.
Daniel Johansson, student
Daniel Johansson är 28 år och studerar tredje terminen på sjuksköterskeprogrammet. Jobbet som deltidsbrandman fick Daniel att vilja studera till sjuksköterska men också känslan av att ha ett meningsfullt arbete att gå till varje dag.
Vad fick dig att söka utbildningen?
Jag har alltid varit intresserad av att hjälpa människor och vill ha ett meningsfullt jobb att gå till. Jag jobbar även som deltidsbrandman och har därigenom blivit ännu mer intresserad av att jobba med något som innefattar att hjälpa människor.

Vad har du läst för kurser?
Vi har läst vårdvetenskapliga kurser som handlar om omvårdnadsbiten vilket innefattar mycket reflektion och problematisering inom olika områden. Vi pratar mycket om utmaningarna, men samtidigt det fina, som finns i att arbeta med människor som behöver hjälp. Sen har vi läst medicinska kurser som handlar mer om hur människans kropp fungerar och hur olika typer av sjukdomar påverkar kroppen. Sen har vi även läst kurser som innefattar VFU, alltså att få åka ut och praktisera på olika platser där även praktisk övning av olika moment ingår. Det finns även ett träningscenter på sjukhuset där man kan öva på olika praktiska moment när man vill.

Vad är det bästa med utbildningen?
Att den är väldigt varierad. Man läser många olika kurser som innefattar olika områden inom sjuksköterskeprofessionen. Det är nya saker hela tiden vilket jag gillar.

Vad är svårt/utmanande?
Det kan vara stunder man tycker att det är väldigt mycket på en gång, vilket skapar en slags stress. Men man brukar oftast inse efter en tid att det är inte så stressigt som man tror, när man väl kommer in i studierna. Det gäller att planera sin tid rätt så brukar det gå bra.

Vad vill du jobba med i framtiden?
Efter utbildningen vill jag ut och jobba lite först som allmänsjuksköterska för att bygga upp en god grund och få erfarenhet. Senare är jag intresserad av att läsa vidare till någon typ av specialistsjuksköterska. Jag vill läsa vidare till ambulans eller anestesisjuksköterska men har även fått upp ögon för psykiatrin.

Hur är det att vara student i Ljungby?
Det är jättekul! Det är en lugn och skön miljö i skolan med mycket goda möjligheter att sitta och studera när det passar som bäst. Man har tillgång till bra teknik, fina salar och grupprum. Lärarna är väldigt bra och jag trivs bra med min klass.
 
Vad skulle du ge för tips och råd till de som funderar på att söka till
sjuksköterskeprogrammet?
Ibland kan det kännas svårt att lämna sin bekväma vardag och testa något nytt. Men det är bara att söka! Provar man inte så vet man inte. Det är en jättekul och utmanande utbildning som utvecklar en som människa. Det finns många möjligheter inom yrket. Är man intresserad av att jobba med att hjälpa människor är det rätt väg att gå.
Ofta finns det en tankegång att "just nu så passar det inte att studera". Jag har två små underbara barn och sambo som stöttar mig och jag har ändå tid till studierna, även om det kan vara en utmaning att planera och få ihop tiden ibland. Men det har fungerat bra hittills. Våga sök och prova om det funkar!
Marie Falk, student
Efter två specialistutbildningar inom skönhets- och apoteksbranschen valde Marie Falk att byta yrkesinriktning. Hösten 2017 påbörjade hon informationslogistikprogrammet och är nu inne på sin fjärde termin. Efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden och rekommendationer från vänner fick Marie att söka utbildningen.   

 

Jag efterfrågade en utbildning som var bred och som gav mig kompetens och möjlighet att jobba inom flera olika yrkesområden. För mig var det viktigt att utbildningen jag sökte var efterfrågad på arbetsmarknaden och att jag fick relevant kunskap som företagen är i behov av, både nu och i framtiden. Jag är bekant med flera som har läst informationslogistikprogrammet på CIL i Ljungby och jag har hört mycket positivt om utbildningen.
 
Möjlighet att styra utbildningen genom valfria kurser
De kurser som jag tycker bäst om är verksamhetsutveckling, organisation & ledarskap, kulturella perspektiv och informationslogistiska problem och lösningar. Vi har två valfria kurser som gör det möjligt att välja inriktning efter intresse. Jag kommer att välja kurser inom marknadsföring, kommunikation och digitalisering.

Unikt nätverk av partnerföretag och många bra kontakter
Kontakten som vi har fått med näringslivet genom vårt partnerföretag Electrolux har varit givande och vi har fått chansen att ta våra teoretiska kunskaper ut i verkligheten under utbildningens gång. Det har varit otroligt lärorikt, samtidigt har utmaningar kring samarbete, planering och nätverkande kommit på köpet.

När det kommer till det verksamhetsförlagda projektarbetet (T5) är möjligheterna nästintill obegränsade.
Det finns professionell studiecoaching på skolan som kan hjälpa till med kontakter och praktikplats men det är även viktigt att tänka på att man måste sälja in sig själv till företaget som man vill ha praktik på. Jag ser fram emot en lärorik hösttermin med 20 veckor på bemannings- och rekryteringsföretaget Empleo.  

Möjlighet till praktik hos en framtida arbetsgivare
Under min praktiktermin hoppas jag på att få utvecklas i min roll som informationslogistiker och få en inblick i bemannings- och rekryteringsbranschen som jag länge varit nyfiken på. Jag ser också möjligheten att delge företaget mina kunskaper genom att erbjuda informationslogistiska lösningar och på så vis bidra med kvalitetsförbättringar.

Frågor & svar

  • Vad är CIL?
  • Vad kännetecknar studier vid CIL?
  • Hur många studenter finns det på CIL?
  • Hur kan jag finansiera mina studier?
  • Hur söker jag till en utbildning på CIL?
  • Finns det möjlighet att studera utomlands?
  • Varifrån kommer lärarna?
  • Varifrån kommer studenterna geografiskt?
KONTAKTA OSS
Hör av dig om du har frågor om antagning eller andra Studiefrågor.
info@cil.se eller 0372- 78 00 20
Fler kontaktuppgifter
Kontakta oss
Har du frågor om våra utbildningar eller något annat,
välkommen att höra av dig!
Ring eller maila
info@cil.se eller 0372-78 00 20

Lokalbokning och reception
garvet@cil.se eller 0372-78 00 27
Följ oss
CIL, Centrum för Informationslogistik
Stationsgatan 2, Garvaren
341 60 Ljungby
Karta