Teknisk Försäljning 400 yhp
Yrkeshögskoleutbildningen inom Marknadsföring & Försäljning är för dig som vill skapa lönsamma affärer och bygga långsiktiga relationer med dina kunder.
Kort om programmet
Att göra affärer handlar till stor del om att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer. Har du lätt för att skapa kontakt med människor och gillar att lösa problem? Då är det här utbildningen för dig.
 
Sverige är sedan länge känt för sina framgångsrika produkter som säljs och sprids över hela världen. Men det är långt ifrån bara produkter som säljs. Olika typer av tjänster och service säljs mellan företag i allt större omfattning, både nationellt och internationellt. Inom utbildningen får du lära dig bägge delar, såväl försäljning av produkter som tjänster till företag.
En viktig och rolig del av jobbet är att bygga upp goda kontakter med dina kunder, kontakter som är viktiga under hela tiden som kunden använder dina produkter eller tjänster. CILs yrkeshögskoleutbildning i Teknisk Försäljning gör dig väl förberedd som kvalificerad säljare, både i teori och praktik. Utbildningen innehåller bland annat marknadsföring, försäljning, företagsekonomi, informationslogistik, projektledning, psykologi och inköp.

Totalt ingår 24 veckors praktik (LIA - Lärande i arbete) hos något av våra partnerföretag - tolv veckor under första året och tolv veckor andra året. Sista terminen gör du dessutom ett examensarbete på fyra veckor.

Programmet hette tidigare Marknadsföring & Försäljning till företag 400 yhp.
Vad blir man?
Utbildningen Teknisk Försäljning är helt inriktad på försäljning mellan företag, alltså inte till privatpersoner. Därför handlar det om stora belopp, professionella inköpare, intressanta problemställningar och om att bygga upp långsiktiga relationer med kunderna.
 
Efter två års studier har du en bra plattform att stå på. Du har kompetens att snabbt komma in och göra nytta i ett företags säljteam antingen som ute- eller innesäljare, Key account manager, Area sales manager, Kund- eller regionansvarig - yrken där det finns goda utvecklingsmöjligheter.

För att få bedriva en yrkeshögskoleutbildning krävs det att det finns en efterfrågan av arbetskraft med den kompetens som utbildningen ger. Detta talar för att det finns goda möjligheter till jobb efter examen!
Partnerföretag
Vi gör mycket för att du ska lyckas, framför allt när det gäller kontakt med företagsvärlden. Vi har byggt upp ett unikt nätverk av partnerföretag, som gillar vår utbildningsidé och som värdesätter utbytet med våra studenter. Du hinner skapa många bra kontakter som du kan använda när du ska söka jobb.
 
LIA (Lärande i Arbete) – projektarbete på något av våra partnerföretag
Under LIA-perioderna får du testa dina teoretiska kunskaper i praktiken. Det kan exempelvis vara att analysera en kundgrupp eller att arbeta fram en sälj- eller marknadsplan. De kontakter du knyter under LIA-perioderna har visat sig komma väl till hands när det är dags att söka jobb. Totalt ingår det 24 veckors LIA (Lärande i arbete) i utbildningen Teknisk Försäljning, fördelade på 12 veckor under vårterminen år 1 och 12 veckor under vårterminen år 2.
Studentröster
Alexander Ehn, student på utbildningen Marknadsföring & försäljning till företag
Alexander Ehn, student
LIA-plats Liljas Bil, Växjö

Mitt LIA-uppdrag bestod i att göra en handlingsplan för öka omsättningen för verksamhetens grossistaffär. Jag arbetade med en kundbehovsanalys för att få bättre insikt i de befintliga kundernas behov.
Var gjorde du din LIA1?
Jag gör min LIA på grossistavdelningen på Lijas Bil i Växjö, där jag var anställd innan jag tog tjänstledigt för att börja studera.
 
Vad gick ditt LIA-uppdrag ut på?
Mitt LIA-uppdrag består i att göra en handlingsplan för öka omsättningen för verksamhetens grossistaffär. Jag arbetar med en kundbehovsanalys för att få bättre insikt i de befintliga kundernas behov. Just nu genomför jag intervjuer med Liljas Bils tio största grossistkunder.
 
Hur var det att komma tillbaka till din tidigare arbetsplats?
Att vara tillbaka här efter ett knappt ett års studier har gett mig en större förståelse kring hur allting hänger ihop i verksamheten. Jag tror det är mycket tack vare hur kurserna är ihopsatta under utbildningen.
 
Hur såg en vanlig arbetsdag ut?
De första veckorna främst bestod av skrivbordsjobb då jag samlade information kring företagets befintliga kunder som skulle kunna vara relevanta att intervjua. När jag visste vilka kunder jag skulle fokusera på började jag skriva intervjufrågor och formatera intervjuerna. Nu spenderas ungefär halva dagen vid skrivbordet, andra halvan tillbringar jag på verkstäderna där jag intervjuar respondenterna på plats.
 
Var vill du göra nästa LIA? 
Nästa LIA-period vill jag vara på ett, för mig, nytt företag, gärna inom en bransch som skiljer sig från den jag befinner mig i idag. Jag har för ambition att arbeta på Liljas Bil igen efter examen. Dock vill jag under min nästa LIA-period helst fokusera på något helt annat, kanske renodlad marknadsföring – kunskap jag förhoppningsvis kan tillämpa i Liljas Bils verksamhet när jag kommer tillbaka
Rebecca Nielsen, tidigare student
Rebecca Nielsen, tidigare student
Marknads- och kommunikationsansvarig Konecranes, BU Lift Trucks

I min roll som Marknads- och kommunikationsansvarig finns det konstant nya utmaningar att anta. Min marknad är global, nischad och väldigt spännande. Och att få jobba med journalister, världens största mässor, olika kulturer och strategier är verkligen vad som gör att jag älskar mitt jobb. CIL och min LIA var språngbrädan hit!
Företagsröster
Dan Lindquist VD Sohlbergs,
Ljungby och Stål & Verktyg, Växjö

Att skaffa sig en rejäl utbildning som ger god teoretisk och praktisk kunskap inom försäljning, känner jag extra mycket för. Försäljning är garanterat ett framtidsområde där man ständigt kan utvecklas och det alltid kommer att finnas en stor efterfrågan på duktiga säljare.
Frågor & svar
 • Hur fungerar Försäljning mellan företag?
 • Vad kan man arbeta som efter programmet?
 • Hur lång är utbildningen?
 • Vad betyder LIA?
 • Vem ska läsa programmet?
 • Examen?
 • Vad behöver jag för förkunskaper?
 • Hur ansöker jag?
Ansökan

Besked om att få bedriva utbildningen med start ht 2017 väntas i mitten av januari 2017. 

Behörig att antas till utbildningen är den som: 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. 

Särskilda förkunskapskrav

Utbildningen kräver särskilda förkunskaper: Lägst betyget Godkänd i: Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3, Engelska A eller Engelska 5 och 6, Matematik A eller Matematik 1a, b eller c. Alternativt resultat från Högskoleprovet med ett resultat på 0,50 poäng eller högre. 

 

UTBILDINGSFAKTA
Start
Planerad start ht 2017*
Längd
400 yhp, 2 år
Varav praktik:
20 veckor
Studietakt:
100 %
Undervisning:
dagtid
Antal platser:
30
Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet samt särskilda förkunskaper, se nedan.

Examen:
Kvalificerad yrkeshögskoleexamen
Besked om att få bedriva utbildningen med start ht 2017 väntas från Myndigheten för Yrkeshögskolan i mitten av januari 2017.
KONTAKTA OSS
Hör av dig om du har frågor om antagning eller andra Studiefrågor.
info@cil.se eller 0372- 78 00 20
Fler kontaktuppgifter
ATT VARA STUDENT PÅ CIL
CIL i Ljungby är en mindre högskola med mycket personlighet och plats för individen.
Läs mer på Student på CIL
Kontakta oss
Har du frågor om våra utbildningar eller något annat,
välkommen att höra av dig!
Ring eller maila
info@cil.se eller 0372-78 00 20

Lokalbokning och reception
info@cil.se eller 0372-78 00 27
Följ oss
CIL, Centrum för Informationslogistik
Stationsgatan 2, Garvaren
341 60 Ljungby
Karta