Värdeskapande logistik 400 yhp

Vill du ha en utvecklande roll i en logistisk verksamhet på en expanderande marknad? Har du tidigare arbetat med logistik, lager, transport eller distribution? Då är detta utbildningen för dig!

Kort om programmet

Logistik handlar om att på ett effektivt sätt planera, genomföra och styra varuflöden, transporter, lagring, förpackning och dess informationssystem. En logistiker ser till att rätt material och produkter finns på rätt plats, i rätt tid och i rätt kvantitet, till rätt kostnad. Förutom logistikkurser berör utbildningen även ämnen som inköp och försäljning, ekonomi, IT, projektledning och juridik.

Efterfrågan på logistiker som förstår kundens unika behov och logistikkedjan som helhet ökar. Branschen erbjuder många olika typer av arbeten. Utbildningen ger en bred bas som är väl förankrad i branschens behov. Genom LIA (lärande i arbete) får du möjlihet att prova olika företag och arbeten som ledning för ditt framtida yrkesval.

Tekniska Högskolan i Jönköping är huvudman för utbildningen som genomförs av Yrkeshögskolan i Jönköping i samarbete med CIL.

Utbildningen har föreläsare från branschen och upplägget är föreläsningar, grupparbeten, självständigt arbete samt erfarenhet från arbetslivet genom LIA (som du främst söker själv och därmed kan rikta in dig mot en viss marknad eller företag). Totalt ingår 25 veckors praktik (LIA - Lärande i arbete) hos något av våra partnerföretag - tio veckor under första året och femton veckor under andra året. Sista terminen gör du dessutom ett examensarbete på fyra veckor.

Vad blir man?

Logistik berör alla företag och är en viktig konkurrensfaktor för att samordna investeringar och aktiviteter. Utbildningen Värdeskapande logistik, 400yhp, ger dig de kunskaper som krävs för en utvecklande roll i en logistisk verksamhet. Som logistiker kommer du arbeta med att skapa effektiva logistiklösningar utifrån strategi och ledarskap. Som logistiker utvecklar du effektiva lösningar utifrån företagets, men också kundens och säljarens behov och önskemål. Tänkbara yrkesroller efter examen kan vara Logistikutvecklare, Logistiker, Transportplanerare, Logistikadministratör, Transportlogistiker, Transportledare, Speditör m.m.

Partnerföretag

Utbildningen Värdeskapande logistik, 400 yhp, har en stark verklighetsförankring och ger dig chansen att få kontakt med arbetsmarknaden redan innan examen. Utbildningen är framtagen tillsammans med företag inom logistikbranschen, vilket gör att innehållet är baserat på de kompetenser som företagen efterfrågar.

Lärande i arbete (LIA)
Vi har byggt upp ett nätverk av partnerföretag där du under dina LIA-perioder (Lärande I Arbete) kommer tillämpa dina teoretiska kunskaper i verkligheten. LIA innebär inte bara en förberedelse inför kommande yrkesroll, de kontakter du knyter under LIA-perioderna ökar dessutom chanserna till en anställning då du är klar med studierna. 

Under termin 2 och 3 har du LIA-kurser på vardera 5 veckor ute på ett företag, där du får genomföra projekt under handledning. Sista terminen gör du en 15 veckors LIA-kurs samt examensarbete under 5 veckor

Ansökan

Nästa kursstart hösten 2019

Läs mer om ansökan här:  

https://ju.se/studera/yh-utbildning/information-och-ansokan.html

Företagsröster

Fredrik Pettersson, Logent
Fredrik Pettersson, Area Manager Hässleholm & Växjö
Logent Staffing & Sites Logistics 

Idag är logistiker en bristvara på marknaden eftersom behovet av logistiker inte bara finns hos transportföretag och i industrin, utan även inom sjukvård, handel, byggindustri och tjänstesektorn. Anställningsbehovet av logistiker blir allt större, om Logent ska fortsätta vara konkurrenskraftigt så behövs fler logistiker för att klara våra kunders efterfrågan.
UTBILDINGSFAKTA
Start
Startar ht 2019
Anmälan
Längd
2 år
Varav praktik:
25 veckor
Studietakt:
100 %
Undervisning:
dagtid, delvis distansstudier
Antal platser:
30
Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet samt särskilda förkunskaper, se nedan.
Examen:
Kvalificerad yrkeshögskoleexamen
KONTAKTA OSS
Hör av dig om du har frågor om antagning eller andra studiefrågor.
info@cil.se eller 0372- 78 00 20
Fler kontaktuppgifter
ATT VARA STUDENT PÅ CIL
CIL i Ljungby är en mindre högskola med mycket personlighet och plats för individen.
Läs mer på Student på CIL
Tekniska Högskolan i Jönköping är huvudman och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping i samarbete med CIL
Kontakta oss
Har du frågor om våra utbildningar eller något annat,
välkommen att höra av dig!
Ring eller maila
info@cil.se eller 0372-78 00 20

Lokalbokning och reception
garvet@cil.se eller 0372-78 00 27
Följ oss
CIL, Centrum för Informationslogistik
Stationsgatan 2, Garvaren
341 60 Ljungby
Karta